The 11th International Conference on Geographic Information Science will be held in Poznań, Poland, 15-18 September 2020. Hosted by Adam Mickiewicz University, GIScience 2020 continues the long tradition of the series as a flagship conference for researchers in geographic information science and related disciplines that are interested in spatial and temporal information.

Czytaj dalej

W dniach 3-8 maja 2020 r. w Wiedniu odbędzie się EGU General Assembly. Termin nadsyłania abstraktów (tylko dla członków EGU) ustalono na 15 stycznia 2020 r. Przewidziano także możliwość dofinansowania kosztów podróży dla uczestników, jednak w takim przypadku termin złożenia abstraktów jest krótszy – 1 grudzień.

Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem.

Registration for International Summer School on Glacial Megaflood Landforms and Sediments (ISSGMLS) is open. The School will be held at resort “Gościniec pod strzechą” located in Krzywe village, ca 6 km eastward to Suwałki (NE Poland) from Sunday to Thursday, 24-28 May 2020, and is dedicated to PhD students and early career researchers who perform their research on the Quaternary geology and glacial geomorphology. The School will be focusing on the Late Pleistocene glacial megaflood-related landforms and sediments and is based on lectures and discussions during the field trips and courses.

Please visit school website (https://issgmls.umk.pl) to find additional information including the programme, registration procedure, important dates and fee, co-funding procedure, venue and accommodation.

Na naszej stronie pojawiły się informacje dla młodych adeptów geomorfologii. Po szczegółowe informacje zapraszamy na dedykowaną podstronę.

Szanowni Państwo,

Szanowni Członkowie SGP,

W imieniu Komisji ds. Nagrody Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich za najlepszą pracę doktorską obronioną w 2018 roku pragnę poinformować, że konkurs został rozstrzygnięty. W kolejnej 29. edycji konkursu zostały zgłoszone cztery rozprawy doktorskie z 4 ośrodków akademickich.

Z przyjemnością ogłaszam, że większością głosów Dyplom im. Stefana Kozarskiego został przyznany dr Filipowi Marii Duszyńskiemu z Instytutu Geografii i i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, za rozprawę doktorską pt. „Ewolucja progów morfologicznych Gór Stołowych w świetle badań geomorfologicznych i geofizycznych”. Promotorami pracy są: prof. dr hab. Piotr Migoń i dr Marek Kasprzak.

W imieniu Zarządu Głównego SGP serdecznie gratuluję Laureatowi i Promotorom pracy. Dyplom zostanie wręczony Laureatowi na kolejnym XII Zjeździe naszego Stowarzyszenia w Gdańsku we wrześniu 2020 roku.

Członkom Komisji konkursowej dziękuję za udział w ocenie nadesłanych prac, a vice-prezesowi SGP prof. Pawłowi Molewskiemu za sprawną organizację konkursu.

Łączę pozdrowienia,

Małgorzata Mazurek

Prezes SGP