• Tatry fot. P. Molewski

W imieniu Zarządu Głównego SGP serdecznie zapraszamy do udziału w ostatnim w tym roku akademickim Zdalnym Wykładzie Geomorfologicznym SGP, który odbędzie się w dniu 10 czerwca o godzinie 18.00. Wykład ten nosi tytuł „Zlodowacenie Karpat Wschodnich podczas maksimum ostatniego zlodowacenia w świetle wyników analiz geomorfologicznych i rekonstrukcji lodowców” i będzie wygłoszony przez dra Piotra Kłapytę (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej). Współautorem wykładu jest dr inż. Jerzy Zasadni (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska).

Link do wykładu.

Czytaj dalej

Szanowni Państwo,
W imieniu komitetu organizacyjnego pragnę gorąco zaprosić do udziału w Międzynarodowych Warsztatach Geomorfologicznych pt. Geomorphology, geodiversity and geosites in urban areas, które odbędą się pod patronatem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich w dniach 3-6.09.2024 r.
W załączniku przesyłam komunikat 2 oraz wzór zgłoszenia abstraktu.
Na zgłoszenia czekamy do 15.06. 2024.
Z wyrazami szacunku
w imieniu Komitetu Organizacyjnego,
Anna Chrobak-Žuffová

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty Prof. Emrysa Phillipsa (British Geological Survey) „Deformed Dirt: the deformation caused by glaciers and ice sheets”.
Wykład organizowany jest w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) a odbędzie się podczas Posiedzenia Naukowego Instytutu Nauk Geologicznych UWr we wtorek, 21 maja 2024 r. o godzinie 15:00, hybrydowo:
– stacjonarnie w Sali nr 220 w Instytucie Nauk Geologicznych UWr, (Plac Maksa Borna 9, Wrocław, II piętro) oraz
zdalnie w aplikacji TEAMS.

Czytaj dalej

W imieniu Zarządu Głównego SGP serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym Zdalnym Wykładzie Geomorfologicznym SGP, który odbędzie się w dniu 15 maja o godzinie 18.00. Wykład ten nosi tytuł „Leje zapadliskowe jako geomorfologiczny przejaw naturalnych i antropogenicznych zdarzeń ekstremalnych w obszarach krasowych” i będzie wygłoszony przez dra Andrzeja Tyca (Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski).
Link do wykładu.

Dr Andrzej Tyc – geograf, geomorfolog, speleolog, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktor nauk o Ziemi UAM w Poznaniu. Stypendysta post-doc Uniwersytetu w Padwie (Włochy) oraz wykładowca w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej w ramach Doctoral Study Programme – Karstology na Uniwersytecie w Nowej Gorycji w Słowenii. Jest adiunktem na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie zajmuje się naukowo i dydaktycznie speleologią oraz uwarunkowaniami geologicznymi i geomorfologicznymi rozwoju wyżyn i gór. Uczestnik naukowych wypraw speleologicznych i geologicznych na Kubę, Spitsbergen, Syberię, w Góry Dynarskie, Alpy, Andy Peruwiańskie, do Australii i Chin. Swoje badania geomorfologiczne prowadzi na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej, w tym głównie nad krasem Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. W kręgu jego zainteresowań badawczych są również zjawiska krasu hipogenicznego, zarówno w Polsce, jak i w Peru i Słowenii.

Streszczenie wykładu: leje zapadliskowe są jednymi z charakterystycznych form rzeźby będących powierzchniowymi przejawami różnego rodzaju procesów zachodzących w podłożu skalnym. Z uwagi na dość powszechne występowanie w rzeźbie terenu, ale również ze względu na zagrożenie i problemy jakie leje zapadliskowe stwarzają w zagospodarowaniu wielu obszarów na świecie, formy te leżą w strefie zainteresowania różnych specjalności nauk o Ziemi. Rozwój tych form stanowi istotny element współczesnych przemian rzeźby pasa Wyżyn Polskich. Na wykładzie przedstawione zostaną podstawowe genetyczne typy lejów zapadliskowych, ich powiązanie z ekstremalnymi i katastrofalnymi zjawiskami pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Poruszony zostanie problem konwergencji form zapadliskowych w różnych systemach morfogenetycznych.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w drugim, kwietniowym Zdalnym Wykładzie Geomorfologicznym SGP, który zostanie wygłoszony z okazji DNIA ZIEMI. Wykład ten odbędzie się w dniu 22 kwietnia o godzinie 18.00, nosi tytuł „Kiedy skały mówią szeptem: badania mikrowietrzenia na przedpolach lodowców” i będzie wygłoszony przez prof. UW dr hab. Macieja Dąbskiego oraz mgr Ireneusza Badurę  (Uniwersytet Warszawski).

Link do wykładu

Czytaj dalej

W kwietniu będziemy mieli wyjątkową okazję wziąć udział w dwóch Zdalnych Wykładach Geomorfologicznych SGP. Pierwszy z tych Wykładów odbędzie się dniu 17 kwietnia, zaś drugi w dniu 22 kwietnia, z okazji Dnia Ziemi. W związku z tym, w pierwszej kolejności pragnę zaprosić Państwa Państwa do udziału w dniu 17 kwietnia o godzinie 18.00 w Zdalnym Wykładzie Geomorfologicznym SGP, który nosi tytuł „Nowe wybrzeża Arktyki – gdy zanika lód i nadchodzą sztormy” i będzie wygłoszony przez prof. UWr dr hab. Mateusza Strzeleckiego (Uniwersytet Wrocławski).

Link do wykładu

Czytaj dalej