Sprawozdanie z Warsztatów Młodych Geomorfologów 2021

Sprawozdanie z XIII Wirtualnych Warsztatów Młodych Geomorfologów, 5-6 marca 2021

Za nami wyjątkowe, bo Wirtualne Warsztaty Młodych Geomorfologów organizowane pod patronatem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, które w dniach 5-6 marca 2021 odbyły się już po raz trzynasty. Sytuacja epidemiologiczna w kraju i na świecie zmusiła nas tym razem do spotkania się… online. Nie przeszkodziło to jednak sporemu zainteresowaniu ze strony uczestników, ponieważ warsztaty zgromadziły 26 młodych pasjonatów geomorfologii. Był to również wyjątkowy termin, ponieważ równolegle obchodziliśmy Międzynarodowy Tydzień Geomorfologii (1-7 marca).

Ze względu na okoliczności nie mogły odbyć się tradycyjne już wycieczki i prace terenowe, dlatego skupiono się na zapoznaniu uczestników z problematyką związaną z realizacją projektów badawczych. W tym celu referaty wygłosili specjaliści w tej dziedzinie, którzy podczas warsztatów podzielili się swoim cennym doświadczeniem. Pierwszego dnia uczestnicy zostali zapoznani z działalnością Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich i organizacji międzynarodowej, jaką jest International Association of Geomorphologists oraz miejscem geomorfologii w świecie. Następnie zostały przedstawione informacje o tym, jak zaplanować badania naukowe oraz jak przygotować projekt badawczy, a także o jakie środki i w jaki sposób można się starać, aby sfinansować badania. Tego dnia również każdy z uczestników miał możliwość przedstawienia w formie krótkiej prezentacji, czym się zajmuje. Późnym popołudniem odbyło się również nieformalne spotkanie geomorfologów, pozwalające na wymianę doświadczeń, pomysłów i spostrzeżeń. Drugiego dnia podjęto temat publikacji: jak ją przygotować i na jakie trudności można natrafić zarówno podczas jej przygotowania, jak i po recenzji. Omówiono również ewentualne formalności związane z przygotowaniem takiej recenzji samemu. Ciekawym punktem był referat dotyczący promocji swoich badań, który w dobie wszechogarniających nas social mediów i tym bardziej w obecnej sytuacji epidemiologicznej, stał się istotnym elementem pracy naukowej.

Lucyna Tobojko
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu