Kontakt z mediami

Zapytania ze strony mediów prosimy kierować do:

Dr hab. Jacek Forysiak, prof. UŁ
Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź
tel. (42) 665-59-72, jacek.forysiak@geo.uni.lodz.pl