Jubileuszowa sesja naukowa z okazji 70 rocznicy urodzin prof. Zofii Rączkowskiej

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowej sesji naukowej z okazji 70 rocznicy urodzin prof. Zofii Rączkowskiej, geomorfologa, wieloletniego kierownika Zakładu Badań Geośrodowiska w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

Sesja odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2023 r. w godz. 10.00-15.00 w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności (Duża Aula) przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.

W ramach sesji przewidziane są: prezentacja sylwetki i kierunków badań prof. Z. Rączkowskiej, adresy okolicznościowe, zamawiane referaty naukowe oraz spotkanie towarzyskie w formie lunchu.

Udział w sesji naukowej jest bezpłatny.

Szczegółowy plan sesji naukowej zostanie przesłany do uczestników sesji do 15 marca. W ramach sesji przewidziana jest możliwość wygłoszenia kilkuminutowych adresów okolicznościowych. Zgłoszenia na sesję wraz z informacją o adresach prosimy przesłać do 28 lutego 2023 roku na adres: wieja@zg.pan.krakow.pl.


Serdecznie zapraszamy,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Łukasz Wiejaczka, prof. IGiPZ PAN