Struktura organizacyjna

Zarząd

Prezes:

Dr hab. Jacek Forysiak, prof. UŁ
Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź
tel. (42) 665-59-72, jacek.forysiak@geo.uni.lodz.pl

V-ce Prezesi:

Prof. dr hab. Waldemar Kociuba
Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
al. Kraśnicka 2d, 20-718 Lublin
tel. (81) 537-68-53, waldemar.kociuba@mail.umcs.pl

Dr Anita Bernatek-Jakiel
Wydział Geografii i Geologii
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel. (12) 664-63-08, anita.bernatek@uj.edu.pl

 

Sekretarz:

Dr Małgorzata Frydrych
Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź
tel. (42) 665-59-30, malgorzata.frydrych@geo.uni.lodz.pl

Skarbnik:

Dr Ewelina Lipka
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
tel. (61) 829-63-24, e.lipka@amu.edu.pl

 

Reprezentant Grupy Młodych Geomorfologów

Dr Maurycy Żarczyński
Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
tel. (58) 523-65-11, maurycy.zarczynski@ug.edu.pl

 

Komisja Rewizyjna

Dr hab. Tomasz Karasiewicz, prof. UMK
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel. (56) 611-25-77, mtkar@umk.pl

Dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska, prof. UŁ
Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź
tel. (42) 669-59-64, lucyna.wachecka@uni.lodz..edu.pl

Dr Izabela Szuman-Kalita
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Krygowskiego 10, 60-680 Poznań
tel. (61) 829-63-30, szuman@amu.edu.pl

 

Sąd Koleżeński

Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
Wydział Geografii i Geologii
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

Dr hab. Paweł Molewski, prof. UMK
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel. (56) 611-25-45, molewski@umk.pl

Dr hab. Elżbieta Rojan, prof. UW
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
tel. (22) 50-20-653, erojan@uw.edu.pl

 

Komisje merytoryczne

Komisja Współczesnych Procesów Geomorfologicznych

Przewodniczący: Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski (UAM Poznań)
Zastępca: Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień (UJ Kraków)
Sekretarz: dr Marcin Winowski (UAM Poznań)
e-mail komisji: kwpg@amu.edu.pl

Komisja Metod Sedymentologicznych

Przewodniczący: dr hab. Barbara Woronko (UW Warszawa)
Zastępca: dr Małgorzata Ludwikowska-Kędzia (UJK Kielce)

Komisja Geomorfologii Strukturalnej

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (UMCS Lublin)
Prof. dr hab. Piotr Migoń (UWr Wrocław)
Dr Andrzej Tyc (UŚ Sosnowiec)

Komisja Geomorfologii Glacjalnej

Przewodniczący: dr hab. Piotr Weckwerth (UMK Toruń)
Zastępca: dr Karol Tylmann (UG Gdańsk)
Sekretarz: dr Mirosław Karasiewicz (UMK Toruń)
strona www komisji: www.kggsgp.weebly.com

Komisja Przekształceń Antropogenicznych

Przewodniczący: Prof. dr hab. Adam Łajczak (UP Kraków)

Grupa Robocza „Cyfrowe Mapy Geomorfologiczne”

W pracach grupy uczestniczą członkowie SGP, pracownicy firmy GEPOL, pracownicy Instytutu Geogezji i Kartografii oraz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Z ramienia SGP, w skład grupy wchodzą:

Prof. Zbigniew Zwoliński, Dr Anita Bernatek-Jakiel, Dr Łukasz Chabudziński, Dr Anna Dmowska, Dr hab. Renata Dulias, Dr Marek Ewertowski, Dr Leszek Gawrysiak, Dr hab. Elżbieta Gorczyca, Dr Joanna Gudowicz, dr hab. Bogdana Izmaiłow, Mgr Kacper Jancewicz, Prof. Jacek Jania, Dr Marek Kasprzak, Dr Piotr Kłapyta, Prof. Kazimierz Krzemień, Prof. Małgorzata Mazurek, Dr hab. Anna Michno, Prof. Piotr Migoń, dr hab. Paweł Molewski, Mgr Alicja Najwer, Prof. Zofia Rączkowska, Dr Elżbieta Rojan, Prof. Ewa Smolska, Mgr Mateusz Sobucki, Dr Piotr Szwarczewski, Dr Bartłomiej Szypuła, Dr Andrzej Tyc, Dr hab. Piotr Weckwerth, Dr Dominika Wrońska-Wałach, Prof. Wojciech Wysota.

Prace grupy opiniowane są przez Radę Ekspertów, w skład której wchodzą:

Prof. Ryszard Krzysztof Borówka (USz Szczecin), Prof. Tadeusz Ciupa (UJK Kielce), Prof. Wacław Florek (AP Słupsk), Prof. Marian Harasimiuk (UMCS Lublin), Prof. Andrzej Karczewski (UAM Poznań), Prof. Andrzej Kostrzewski (UAM Poznań), Prof. Karol Rotnicki (USz Szczecin), Prof. Krystyna Turkowska (UŁ Łódź).