Międzynarodowy Tydzień Geomorfologii 2024

Międzynarodowy Tydzień Geomorfologii to odbywające się od ponad 3 lat w pierwszych dniach marca wydarzenie, które wpisało się na stałe w kalendarz geomorfologów na całym świecie i jest wyjątkową okazją do promowania i popularyzacji wyników badań geomorfologicznych na skalę światową.  W czterech edycjach Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii, które odbyły się w latach 2020, 2021, 2022 oraz 2023, przeważająca część ośrodków geomorfologicznych w kraju podjęła się organizacji różnego rodzaju wydarzeń, skierowanych głównie do uczniów szkół podstawowych i średnich, popularyzujących naszą dyscyplinę naukową w formie prelekcji, wystaw, pokazów laboratoryjnych, warsztatów terenowych itp. Sprawozdania z tych ciekawych i udanych imprez znajdują się na naszej stronie internetowej (www.sgp.org.pl).
 
Chcielibyśmy już dzisiaj zachęcić wszystkich Państwa, w tym szczególnie młodych geomorfologów, do zaangażowania się w organizację przyszłorocznego Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii, który odbędzie się w dniach 1-7 marca 2024 r. Biorąc pod uwagę zdobyte doświadczenia chcielibyśmy wzorem ubiegłych lat zaproponować organizację Ogólnopolskiego Tygodnia Geomorfologii, wykorzystując najnowsze, wirtualne, formy popularyzacji nauki. Niezależnie od tego pragniemy zachęcić Pastwa do obchodów Tygodnia Geomorfologii również poprzez organizację w trybie kontaktowym warsztatów, pokazów, prelekcji i wycieczek w regionalnych ośrodkach geograficznych.
 
Wszystkie przygotowane przez Państwa wydarzenia chcielibyśmy zaprezentować na stronie internetowej Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich i dołączyć do Ogólnopolskiego Tygodnia Geomorfologii, organizowanego pod auspicjami SGP.
 
Do czynnego uczestnictwa w tym wydarzeniu zaprośmy nie tylko uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników naukowych czy członków innych ogólnopolskich stowarzyszeń, ale również wszystkie osoby zainteresowane środowiskiem przyrodniczym.
 
Liczymy na Państwa inwencję, kreatywność i zaangażowanie, prosząc o nadsyłanie swoich propozycji na adres anna.orlowska@mail.umcs.pl do 31 stycznia 2024 roku.