Sprawozdanie z Warsztatów Młodych Geomorfologów 2023

(13–16 kwietnia 2023, Karłów, Góry Stołowe)

Opracowanie mgr Iwo Wieczorek

W dniach 13–16 kwietnia odbyły się długo oczekiwane (i dwukrotnie przekładane) XIV Warsztaty Młodych Geomorfologów (WMG). Przewodnią myślą tego wydarzenia jest integracja adeptów Geo-morfologii z całej Polski, możliwość zdobycia przez nich doświadczenia związanego z pracą naukową oraz możliwość podzielenia się z pozostałymi uczestnikami tematyką aktualnie prowadzonych ba-dań. Tegoroczna odsłona WMG odbyła się w malowniczym Karłowie, położonym w sercu Gór Stołowych. W wydarzeniu wzięło udział szesnaścioro uczestników z różnych polskich ośrodków naukowych oraz dziesięcioro prowadzących.

Pierwszego dnia zaplanowane zostało przełamanie lodów, które odbyło się w użyczonej przez Park Narodowy Gór Stołowych „Bacówce”, przy trzaskającym drewnie i grillowanych potrawach. Drugiego dnia, uczestnicy zostali oficjalnie przywitanie podczas sesji wprowadzającej podczas której dr Filip Duszyński wygłosił referat pt.: „Geomorfologia obszarów płytowych”. Było to zaplanowane preludium do sesji terenowych prowadzonych przez dr Filipa Duszyńskiego i dr Kacpra Jancewicza, gdzie uczestnicy mieli możliwość samodzielnej eksploracji zboczy Narożnika oraz Szczelińca Wielkiego. Wieczorem dr Anita Bernatek-Jakiel przedstawiła pokrótce działalność Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, a następnie wraz z dr Filipem Duszyńskim oraz mgr Aleksandrą Wołoszyn opowiedziała o możliwościach zdobycia finansowania badań i różnego typu staży przez początkują-cych naukowców. Dzień ten został zwieńczony kameralną dyskusją o rozwoju rzeźby stołowogórskich stoków, prowadzonej przez dr Filipa Duszyńskiego.

Drugiego dnia uczestnicy mogli zobaczyć, że nie samą geomorfologia strukturalną zajmuje się nasz Zakład Geomorfologii, ponieważ prowadzącymi byli dr hab. Agnieszka Latocha-Wites prof. UWr oraz dr hab. Marek Kasprzak. Zaplanowana wycieczka terenowa przebiegała jednym z najstarszych turystycznych poprowadzonych w Górach Stołowych, gdzie uczestnicy mogli zobaczyć ślady pierwszej infrastruktury turystycznej w tym regionie. Liczne mniej lub bardziej widoczne obiekty (w postaci kamiennych fundamentów, czy też wyrytych znaków na skalnych ścianach) mogły zostać w łatwy sposób przeoczone dla niewprawionego oka. Wszystkie zagadki z przeznaczeniem poszczególnych obiektów, cierpliwie tłumaczyła dr hab. Agnieszka Latocha-WItes przenosząc wszystkich do czasów przedwojennego rozkwitu turystyki górskiej. Zaplanowana trasa przecinała się z doliną rzeki Posna. Dr hab. Marek Kasprzak wprowadził uczestników w zagadnienia związane z retencją wody w obszarach górskich, a więc tak ważnym tematem dla współczesnej, polskiej gospodarki wodnej, która staje w obliczu zagrożenia suszami i katastrofalnymi powodziami. Uczestnicy mogli samodzielnie dokonać pomiarów przepływu rzeki metodą młynkową (przy wykorzystaniu młynka hydrometrycznego). Na uwagę zasługuje fakt, że w trakcie WMG widoczny był wpływ Niżu Rudolf, który przyniósł przeciągły opad deszczu, co pozwoliło na obserwację wyżówek we wszystkich górskich potokach. Po przerwie obiadowej, dzięki pracy dr Kacpra Jancewicza uczestnicy mieli możliwość poznania technik opracowania danych LiDAR, pozwalających na lepszą interpretację prowadzonych w poprzednim dniu obserwacji terenowych. Drugi dzień został zwieńczony prezentacjami uczestników:

  • Dryfująca wyspa El Ojo (Argentyna), jako wyjątkowy przykład floating Island. Próba wyjaśnienia genezy jej kształtu. Prezentująca: Helena Pielas
  • Analiza genezy wzniesienia na terenie Leśnictwa Potok. Prezentująca: Dominika Pabjaniak
  • Rzeźba piaskowcowej góry stołowej Hejda w Sudetach Środkowych (Broumovska Vrchovina, Czechy). Prezentująca: Maria Kotowska
  • Powódź glacjalna – rekonstrukcje ilościowe na podstawie morfometrii megadiun północno-wschodniej Polski. Prezentujący: Mateusz Suwiński
  • Źródła piasku dla pól wydmowych Europejskiego Pasa Piaszczystego. Prezentujący: Michał Łopuch
  • Wielopłaszczyznowe badania teksturalne osadów piaszczystych wybrzeża południowego i wschodniego Bałtyku. Prezentująca: Joanna Martewicz

 

oraz sesją w formie otwartej dyskusji „Zycie prywatne a Nauka. Czyli jak nie dać się zwariować”, gdzie dr Filip Duszyński, mgr Marcin Krawczyk, mgr Wioleta Porębna oraz mgr Iwo Wieczorek dzielili się swoimi życiowymi doświadczeniami i sposobami z radzeniem sobie z problemami.

Trzeci dzień był przeznaczony na sesję terenową prowadzoną przez Prof. Piotra Migonia oraz dr Filipa Duszyńskiego podczas której uczestnicy poznali geomorfologię szczytowej partii Szczelińca Wielkiego oraz poznali współczesne problemy badawcze, z jakimi mierzą się naukowcy pracujący w obszarach gór płytowych. Sesję kameralną, poprowadziła następnie dr Milena Różycka, która pokazała metody statystyczne używane w badaniu rzeźby terenu przy użyciu programu R. Warsztaty zostały zwieńczone otwartą dyskusją prowadzoną przez Prof. Migonia i dr Duszyńskiego, która miała na celu usystematyzowanie zdobytej wiedzy o górach płytowych.

Komitet organizacyjny w osobach: mgr Iwa Wieczorka, dr Filipa Duszyńskiego, lic. Marii Kotowskiej, Dominiki Pabjaniak, Heleny Pielas oraz Karola Zaleśnego, pragnie podziękować wszystkim prowadzącym i uczestnikom za wspólnie, owocnie spędzony czas!

(fot poniżej: A. Wołoszyn, I. Wieczorek)