UJK w Kielcach

W ramach obchodów  TYGODNIA GEOMORFOLOGII (2-8.03.2020 r.) w dniu 5 marca 2020 r. w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku (IGNŚ) Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach został wygłoszony przez dr hab. Marię Górską-Zabielską wykład dotyczący roli geomorfologii w zrozumieniu otaczającej rzeczywistości, połączony ze zwiedzaniem Lapidarium IGNŚ. Natomiast 6 marca 2020 r., z inicjatywy dr hab. Małgorzaty Ludwikowskiej-Kędzia (IGNŚ UJK w Kielcach), dr Małgorzaty Wiatrak (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach), mgr Jolanty Świt (nauczyciela geografii w Szkole Podstawowej w Łagowie), przy życzliwym wsparciu logistycznym dyrektora szkoły, mgr Zdzisława Zwolińskiego, w Szkole Podstawowej w Łagowie oraz na stokach pobliskiego Wału Małacentowskiego (Dolina Kielecko-Łagowska, Góry Świętokrzyskie) odbyły się warsztaty terenowe, pod hasłem „Wędrówka kropli wody”.

W pierwszej części warsztatów uczniowie uczestniczyli we wprowadzającym wykładzie, który dotyczył m.in. budowy geologicznej okolic Łagowa, rzeźbotwórczej roli wody w obszarach zbudowanych ze skał węglanowych, poruszał zagadnienia uwarunkowań przebiegu procesów krasowych, zróżnicowania form rzeźby krasowej oraz zagrożeń związanych z zagospodarowaniem obszarów krasowych gminy Łagów. Wykład był połączony z praktycznymi ćwiczeniami (np. badaniem przepuszczalności skał występujących w najbliższej okolicy) oraz rozwiązywaniem zadań tekstowych i graficznych (fot. 1-3). Druga część warsztatów odbyła się w terenie, na Wale Małacentowskim, gdzie uczniowie podjęli próbę rozwikłania zagadki warunków powstania doliny denudacyjnej, z licznie występującymi w jej dnie, niewielkimi zagłębieniami, sezonowo wypełnionymi wodą. fot. 4-7). Znaleźli także czas na zabawę w naśladowanie kształtów form terenu obserwowanych w trakcie marszu.  Podczas warsztatów uczniowie byli podzieleni na pięć drużyn, które rywalizowały w konkursie o dyplom i tytuł „Młodego Geomorfologa”. Najlepszą w rywalizacji drużynowej okazała się drużyna 5 w składzie : Kotwa Wiktoria (klasa 7b), Mruk Agata (klasa 7b), Kołbuc Paweł (klasa 7a) i Herbuś Szymon (klasa 7a).

Przeprowadzone warsztaty były dla uczniów niezwykłą lekcją, która pozwoliła im choć w małym stopniu zrozumieć i zobaczyć świat takim, jakim widzą go geomorfolodzy. Co istotne, uświadomiła im również zagrożenia związane ze zjawiskami krasowymi z jakimi mogą spotkać się w ich najbliższym otoczeniu. Uczestnicy i organizatorzy warsztatów jednogłośnie opowiedzieli się za kontynuacją tego typu spotkań !

Zaproszenie!

Instytut Geografii i Nauk o Środowisku (IGNŚ) Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach włącza się na początku marca b.r. w obchody TYGODNIA GEOMORFOLOGII (2-8.03.2020), które koordynuje Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich (https://sgp.umk.pl) Celem tej inicjatywy środowiska akademickiego jest promocja GEOMORFOLOGII jako dziedziny naukowej, jej problematyki badawczej, metodyki badań i znaczenia aplikacyjnego. 5 marca odbędzie się wykład dotyczący roli geomorfologii w zrozumieniu otaczającej rzeczywistości oraz zwiedzanie Lapidarium Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku. Natomiast 6 marca będą przeprowadzone z uczniami Szkoły Podstawowej w Łagowie warsztaty pod hasłem Wędrówka kropli wody, połączone z zajęciami terenowymi. Zapraszamy przedstawicieli różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, a także osoby z poza środowiska akademickiego, w tym przede wszystkim młodzież szkolną wraz z nauczycielami. Informacje szczegółowe na plakacie i stronie Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku (https://igeo.ujk.edu.pl)