UAM Poznań

Obchody poznańskiego TYGODNIA GEOMORFOLOGII (2-8.03.2020), ustanowionego w 2019 r. przez Międzynarodową Asocjacje Geomorfologów, zostały przygotowane przez Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich i Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej, pod patronatemDziekana Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM prof. UAM dr hab. Leszka Kasprzaka. W dniu 3 marca 2020 r. w Auli im. prof. Bogumiła Krygowskiego Collegium Geographicum zorganizowana została sesja naukowa, której celem była promocja geomorfologii – jej merytorycznej wartości, metod badawczych i znaczenia aplikacyjnego. Sesję naukową otworzył wykład, w którym prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek i prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski przedstawili problematykę badawczą oraz rozwój i stan geomorfologii w Polsce i Poznaniu. Następnie wygłoszone zostały wykłady pozwalające zapoznać się z wybraną problematyką badań geomorfologicznych realizowanych przez pracowników Instytut Geoekologii i Geoinformacji:

 • Ostatnia epoka lodowa w Wielkopolsce – prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak,
 • Geomorfologiczne i praktyczne znaczenie erozji wodnej gleb – prof. UAM dr hab. Józef Szpikowski, dr Mikołaj Majewski,
 • Doliny, góry, mokradła i grody – geomorfologiczne uwarunkowania osadnictwa – prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko,
 • Rola geomorfologa w zarządzaniu przestrzenią miejską – prof. UAM dr hab. Iwona Hildebrandt-Radke,
 • Kras i jaskinie tropików – prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński.

Z różnymi aspektami interdyscyplinarnych badań geomorfologów i ich warsztatem badawczym można było się zapoznać poprzez udział w warsztatach: Metody badawcze w geomorfologii. Zajęcia praktyczne zostały przeprowadzone dla uczniów szkół ponadpodstawowych w pracowniach i laboratoriach Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Problematyka przeprowadzonych warsztatów była następująca:

 • Drzewa cennym źródłem wiedzy dendrogeomorfologicznej (dr Agata Buchwał, dr Paweł Matulewski),
 • Ślady procesów geomorfologicznych na mapach cyfrowych (prof. UAM dr hab. Jarosław Jasiewicz),
 • O czym mówi ziarno piasku w geomorfologii (prof. UAM dr hab. Renata Paluszkiewicz, dr Ewelina Lipka, dr Ryszard Paluszkiewicz, mgr Marlena Makowska),
 • Modelowanie erozji wodnej gleb (dr Mikołaj Majewski, dr Joanna Gudowicz),
 • Wodni „kosmici” czyli co się kryje w wodzie i osadach jezior (prof. UAM dr hab. Monika Rzodkiewicz),
 • Pyłek – mały świadek wielkiej historii (mgr Monika Panfil).

Obchodom Tygodnia Geomorfologii towarzyszyły zorganizowane w Collegium Geographicum wystawy tematyczne:

Cyfrowe Mapy Geomorfologiczne (prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński) prezentujące przygotowane z inicjatywy SPG cyfrowe mapy geomorfologiczne wybranych krajobrazów morfologicznych Polski;

Badania geomorfologiczne w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji (prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko prof. UAM dr hab. Grzegorz Rachlewicz) przedstawiające dorobek ośrodka poznańskiego w zakresie kartografii geomorfologicznej i map geomorfologicznych z różnych regionów świata. Udostępniono zarówno materiały wykonywane technikami tradycyjnymi, jak i nowoczesnymi metodami cyfrowymi. Część ekspozycji stanowiły oryginalne szkice przygotowywane do publikacji w latach 60. i 70. XX w., kreślone ręcznie tuszem na kalce technicznej, pochodzące z archiwum prof. Andrzeja Kostrzewskiego.

Plakat i baner promujący TYDZIEŃ GEOMORFOLOGII w Poznaniu opracował dr Paweł Matulewski, który wraz ze studentami kierunku Geografii specjalność GeoGrafika czuwał także nad stroną logistyczną wydarzenia. Dodatkowo powstała fotorelacja z Tygodnia Geomorfologii, która dostępna jest w sieci społecznościowej Facebook na stronie Instytutu Geoekologii i Geoinformacji UAM (https://www.facebook.com/igiguam).

W sesji naukowej i warsztatach uczestniczyli pracownicy i studenci UAM, nauczyciele i uczniowie szkół ponadpodstawowych z Poznania i Wielkopolski (m.in. z Gniezna, Kalisza, Milicza, Ostrowa Wlkp., Swarzędza, Środy Wlkp., Śremu), w sumie ponad 300 osób. Dziękujemy za zainteresowanie problematyką geomorfologiczną i zapraszamy za rok!

Zobacz także: https://uniwersyteckie.pl/nauka/tydzien-geomorfologii-na-wngig

Małgorzata Mazurek Prezes SGP