W imieniu prof. UJK dr hab. Marii Górskiej-Zabielskiej, serdecznie zapraszamy do wysłuchania wykładu pt. „GEOMORFOLOGIA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI”, który uświetniał IV Międzynarodowy Tydzień Geomorfologii (1-7. marca 2023). Wykład ten został zarejestrowany w ramach Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i można go wysłuchać klikając w link: https://youtu.be/4xLwDg0rrOk

Czytaj dalej

Warsztaty terenowe odbyły sie w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii w dniu 2 marca 2023 r., z inicjatywy Komisji Metod Sedymentologicznych SGP oraz pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Warszawskiego.

Miło jest mi poinformować o rozstrzygnięciu OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA INFOGRAFIKĘ EDUKACYJNĄ O TEMATYCE GEOMORFOLOGICZNEJ w ramach tegorocznego Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii 1-7.03.2023 r.

Na konkurs zgłoszone zostało kilkanaście oryginalnych infografik. Wszystkie prace spełniały warunki formalne konkursu i wykazywały istotne walory poznawcze i graficzne. Bez wątpienia mogą one stanowić ciekawą alternatywę dla prezentacji zagadnień geomorfologicznych w podręcznikach i innych źródłach edukacyjnych. Zgodnie z zapowiedzią Jury Konkursu postanowiło przyznać wyróżnienia w dwóch kategoriach – uczniów oraz studentów i nauczycieli.

W pierwszej kategorii wyróżnienie otrzymał Kacper Juśkiewicz, uczeń Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, a w drugiej równorzędne wyróżnienia otrzymali Magdalena Lehman i Michał Woś, studenci geografii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Serdecznie gratulujemy Laureatom. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą.

Przewodniczący Jury
Paweł Molewski

Nagrodzone prace można obejrzeć pod linkami: K_Juśkiewicz, M_Lehman, M_Woś

PROGRAM OBCHODÓW

MIĘDZYNARODOWEGO TYGODNIA GEOMORFOLOGII

1 – 7 MARCA 2023

WYDARZENIA OGÓLNOPOLSKIE:

18 stycznia – 6 marca 2023: Ogólnopolski konkurs na infografikę edukacyjną o tematyce geomorfologicznej (organizator: Paweł Molewski); ogłoszenie wyników konkursu: 7 marca 2023 (szczegółowe informacje)

 

1-6 marca 2023: Woda, wiatr czy lód? Quiz geomorfologiczny (organizator: dr Ewelina Lipka); ogłoszenie wyników konkursu: 7 marca 2023 ok. godz. 11.30
(quiz otwarty od 1 marca do 6 marca do godz. 15:00)

Wersja do pobrania i wydruku

Czytaj dalej

Szanowni Państwo,

podobnie jak w ubiegłych latach, także w bieżącym roku, w dniach 1-7 marca, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich we współpracy z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce, organizuje obchody Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii. W ramach tych obchodów odbędzie się szereg wydarzeń obejmujących sesje naukowe i popularnonaukowe, prelekcje, wystawy, konkursy, wycieczki terenowe itp. Wydarzenia te będą miały zarówno charakter spotkań zdalnych, hybrydowych lub odbywających się w trybie kontaktowym.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wnikliwego zapoznania się z załączonym bogatym programem obchodów tegorocznej edycji Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii w Polsce oraz do udziału w jak największej liczbie zaplanowanych wydarzeń.

Zapraszamy również do uczestniczenia w webinariach przygotowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Geomorfologów (International Association of Geomorphologists – IAG), które będą poświęcone badaniom młodych geomorfologów w różnych częściach świata. Na szczególną uwagę zasługuje IAG Webinar – Eastern Europe, który odbędzie się w poniedziałek, 6 marca w godz. 12:00-16.00 (CET) (prowadzący: Anita Bernatek-Jakiel, Mihai Micu). W ramach tego webinarium wyniki swoich badań geomorfologicznych zaprezentują Młodzi Geomorfolodzy z Polski, Zofia Owczarek (UWr) oraz Mateusz Suwiński (UMK w Toruniu). Szczegóły dotyczące tego i innych webinariów znajdują się w programie obchodów Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii w Polsce (https://sgp.umk.pl/category/mtg23/) oraz na stronie internetowej IAG (http://www.geomorph.org/international-geomorphology-week-2023/).

Zarząd Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA INFOGRAFIKĘ EDUKACYJNĄ O TEMATYCE GEOMORFOLOGICZNEJ W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO TYGODNIA GEOMORFOLOGII.

 
Termin „infografika” oznacza graficzną wizualizację danych i informacji, umożliwiającą w przystępny i atrakcyjny sposób zapoznanie się z prezentowanym tematem i uzyskanie użytecznej wiedzy.
Przedmiotem KONKURSU jest wykonanie infografiki edukacyjnej, poruszającej dowolne zagadnienie geomorfologiczne, ujęte w szerszym kontekście: ogólnogeograficznym, regionalnym, geologicznym, sedymentologicznym, georóżnorodności, geozagrożeń itp. Prace mogą mieć różny zakres i szczegółowość treści, która powinna być zrozumiała dla uczniów szkół średnich i najstarszych klas szkół podstawowych. Infografiki powinny spełniać wymogi formalne tej formy wizualizacji danych i informacji (zob. załączone materiały).
Konkurs skierowany jest do nauczycieli akademickich i studentów oraz nauczycieli i uczniów szkół średnich i wyższych klas szkół podstawowych (liczymy na upowszechnienie idei konkursu wśród studentów i uczniów). Prace mogą być współautorskie.
Infografika wykonana w postaci grafiki komputerowej i zapisana w formacie: jpg, png lub pdf, może mieć dowolne wymiary (preferowana wielkość do wydruku 70×100 cm).
Prace konkursowe będą oceniane przez Jury, które będzie kierowało się następującymi kryteriami:
– trafność wyboru prezentowanego zagadnienia w kontekście tematyki konkursu;
– spełnienie formalnych cech infografiki;
– zastosowane metody prezentacji oraz zakres i rodzaj wykorzystanych źródeł (literatura, bazy danych, Internet itd.);
 – walory graficzno-estetyczne (geowizualizacyjne) oraz logiczny układ i struktura
   infografiki;
– praktyczna możliwość wykorzystania infografiki w edukacji.
W zależności od wieku autorów infografik, będą one oceniane w dwóch kategoriach – uczniów oraz studentów i nauczycieli. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.
Rozstrzygnięcie konkursu i nazwiska laureatów zostaną przedstawione na zakończenie tegorocznego Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii (1-7 marca 2023 r.).
Inicjatorem i kierującym przebiegiem konkursu jest prof. UMK Paweł Molewski (molewski@umk.pl), do którego należy kierować ewentualne pytania, zaś do 6 marca 2023 r. zapisane w formie elektronicznej infografiki.
W załączeniu artykuł omawiający zagadnienie infografiki, jako nowego trendu wizualizacji danych i informacji wspomagającego proces edukacyjny, dwa przykłady infografik o różnym zakresie (1 i 2), dotyczące zjawisk wulkanicznych oraz plakat konkursu do promocji wydarzenia.