Ogólnopolski konkurs na infografikę edukacyjną o tematyce geomorfologicznej

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA INFOGRAFIKĘ EDUKACYJNĄ O TEMATYCE GEOMORFOLOGICZNEJ W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO TYGODNIA GEOMORFOLOGII.

 
Termin „infografika” oznacza graficzną wizualizację danych i informacji, umożliwiającą w przystępny i atrakcyjny sposób zapoznanie się z prezentowanym tematem i uzyskanie użytecznej wiedzy.
Przedmiotem KONKURSU jest wykonanie infografiki edukacyjnej, poruszającej dowolne zagadnienie geomorfologiczne, ujęte w szerszym kontekście: ogólnogeograficznym, regionalnym, geologicznym, sedymentologicznym, georóżnorodności, geozagrożeń itp. Prace mogą mieć różny zakres i szczegółowość treści, która powinna być zrozumiała dla uczniów szkół średnich i najstarszych klas szkół podstawowych. Infografiki powinny spełniać wymogi formalne tej formy wizualizacji danych i informacji (zob. załączone materiały).
Konkurs skierowany jest do nauczycieli akademickich i studentów oraz nauczycieli i uczniów szkół średnich i wyższych klas szkół podstawowych (liczymy na upowszechnienie idei konkursu wśród studentów i uczniów). Prace mogą być współautorskie.
Infografika wykonana w postaci grafiki komputerowej i zapisana w formacie: jpg, png lub pdf, może mieć dowolne wymiary (preferowana wielkość do wydruku 70×100 cm).
Prace konkursowe będą oceniane przez Jury, które będzie kierowało się następującymi kryteriami:
– trafność wyboru prezentowanego zagadnienia w kontekście tematyki konkursu;
– spełnienie formalnych cech infografiki;
– zastosowane metody prezentacji oraz zakres i rodzaj wykorzystanych źródeł (literatura, bazy danych, Internet itd.);
 – walory graficzno-estetyczne (geowizualizacyjne) oraz logiczny układ i struktura
   infografiki;
– praktyczna możliwość wykorzystania infografiki w edukacji.
W zależności od wieku autorów infografik, będą one oceniane w dwóch kategoriach – uczniów oraz studentów i nauczycieli. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.
Rozstrzygnięcie konkursu i nazwiska laureatów zostaną przedstawione na zakończenie tegorocznego Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii (1-7 marca 2023 r.).
Inicjatorem i kierującym przebiegiem konkursu jest prof. UMK Paweł Molewski (molewski@umk.pl), do którego należy kierować ewentualne pytania, zaś do 6 marca 2023 r. zapisane w formie elektronicznej infografiki.
W załączeniu artykuł omawiający zagadnienie infografiki, jako nowego trendu wizualizacji danych i informacji wspomagającego proces edukacyjny, dwa przykłady infografik o różnym zakresie (1 i 2), dotyczące zjawisk wulkanicznych oraz plakat konkursu do promocji wydarzenia.