Warsztaty

2024

2021

2019

2018

2015

 • X Warsztaty Młodych Geomorfologów, Gdańsk, 05-07.10.2015

2014

2013

2012

 • Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej „Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby polskich Karpat zewnętrznych: Beskid Niski – Beskid Sądecki – Babia Góra”, Dukla – Piwniczna – Zawoja, 25-28.09.2012.
 • Warsztaty Młodych Geomorfologów „Poligeneza rzeźby strefy staroglacjalnej w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego”, Piotrków Trybunalski, 25-27.06.2012.
 • Warsztaty Geoekologiczne „Amazonia 2012”, Brazylia, 11.04-6.05.2012.

2011

 • Warsztaty Geograficzne „GIS – teledetekcja środowiska”, Poznań, 13–17.06.2011.
 • Warsztaty Geochemiczne „Antropogeniczne markery w badaniach przemian środowiska przyrodniczego”, Warszawa, 9–11.06.2011.
 • Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej „Czynnik strukturalny w rozwoju stoku”, Sokołowsko, 11-13.05.2011.
 • Warsztaty Młodych Geomorfologów, Podlesice, 9-11.05.2011.
 • Warsztaty Geomorfologiczne „Etiopia 2011”, Etiopia, 9.02-10.03.2011.

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

1999

 • Szkoła Geomorfologiczna, Tatry, ??-??.??.1999.
 • Warsztaty Geomorfologiczne „Stokowy system wietrzeniowo – depozycyjny w obszarach górskich”, Karpacz, 9-12.09.1999.

1998

 • Szkoła Geomorfologiczna „Współczesne procesy morfologiczne i ewolucja rzeźby progu Karpat i ich przedpola”, Łazy, 7-10.09.1998.

1997

 • Szkoła Geomorfologiczna „Procesy, formy i osady fluwialne na obszarze młodoglacjalnym Niżu Polskiego”, Toruń, 18-21.06.1997.

1993

 • Szkoła Geomorfologiczna „Wybrane współczesne i holoceńskie procesy geomorfologiczne, ich przebieg, osady, formy rzeźby terenu oraz metodyka badań”, Toruń, 6-10.09.1993.