Młodzi geomorfolodzy

Już od 2006 r. odbywają się w Polsce Warsztaty Młodych Geomorfologów organizowane przez różne ośrodki geomorfologiczne i współorganizowane przez SGP. Inspiracją tych spotkań były warsztaty dla doktorantów organizowane przez British Society for Geomorphology (Windsor Workshop), a inicjatorką tych spotkań w Polsce była dr hab. Agnieszka Latocha (Uniwersytet Wrocławski). Ich celem jest przede wszystkim wprowadzenie w świat naukowy młodych ludzi (studentów ostatnich lat studiów i doktorantów) zainteresowanych geomorfologią. Dotychczasowe warsztaty odbyły się w Obrzycku k. Poznania (2006, 2007, 2009), w Podlesicach na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (2010), w Sokołowsku w Górach Kamiennych (2011), w Piotrkowie Trybunalskim (2012), w Lublinie (2013, 2018), w Białej Górze na wyspie Wolin (2014), w Gdańsku (2015) i w Łodzi (2019).

W 2019 r. postanowiono rozszerzyć działalność młodych geomorfologów* w Polsce i stworzyć grupę, która będzie zrzeszać wszystkich młodych naukowców zainteresowanych geomorfologią.

Głównymi celami grupy młodych geomorfologów działających pod auspicjami SGP i IAG jest:

  • wymiana wiedzy i doświadczeń
  • nawiązanie współpracy między różnymi ośrodkami
  • wymiana informacji o konferencjach, szkołach letnich, grantach, stypendiach, stażach zagranicznych i innych wydarzeniach zwłaszcza tych adresowanych do młodych geomorfologów
  • promocja badań młodych geomorfologów w Polsce i na świecie.

W 2019 r. również International Association of Geomorphologists (IAG) postanowiło jeszcze intensywniej włączyć się w budowę społeczności młodych geomorfologów na całym świecie. Informacje na temat sieci młodych geomorfologów w IAG można znaleźć pod adresem.

W czerwcu 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie delegatów krajowych młodych geomorfologów w ramach IAG w Mediolanie. Sprawozdania z tego spotkania znajdują się na stronach SGP i IAG.

Zapraszamy do śledzenia naszej działalności na Facebooku i na Twitterze

* Władze i delegaci krajowi IAG przyjęli na ostatniej konferencji regionalnej we wrześniu 2019 w Atenach następującą definicję młodego geomorfologa:
Studenci lub naukowcy, którzy uzyskali najwyższy stopień naukowy (lic., mgr, dr) w ciągu ostatnich 7 lat. Gdy w tym okresie przypadł urlop rodzicielski, na jedno dziecko można dodać do jednego roku urlopu rodzicielskiego. (eng. Undergraduate or postgraduate students or scientists who have received their highest degree (i.e. BSc, MSc or PhD) within the past seven years. Provided parental leave fell into that period, up to one year of parental leave time may be added per child, where appropriate.)