UW Warszawa

I Międzynarodowy Tydzień Geomorfologii
w Zakładzie Geomorfologii Katedry Geografii Fizycznej
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Pracownicy Zakładu Geomorfologii WGiSR UW aktywnie włączyli się do różnych działań w ramach Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii. Główne wydarzenia, do których należą sesje referatowe i zajęcia laboratoryjne (program w załączeniu), miały miejsce 5 marca 2020. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. absolwenci naszego Zakładu, obecnie pracownicy innych jednostek dydaktyczno-naukowych. Tego dnia miało miejsce także spotkanie geomorfologów i sympatyków geomorfologii oraz rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego o tematyce geomorfologicznej adresowanego do studentów, wraz z wręczeniem nagród. W czasie trwania Tygodnia Geomorfologii na WGSR UW prezentowane były wyniki prac badawczych pracowników i doktorantów Zakładu w postaci wystawy plakatów i posterów. Dla studentów przygotowano także plakaty z krzyżówkami o tematyce geomorfologicznej.

Informacje o Tygodniu Geomorfologii  dostępne były też  w sieci społecznościowej Facebook na stronie Zakładu Geomorfologii  WGiSR UW https://www.facebook.com/Zaklad.Geomorfologii/