UMCS Lublin

W dniu 5 marca br. (czwartek) o godz. 17.15 w Auli im. E. Romera w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie odbył odczyt Prof. J. Supersona, dra J. Redera i dra P. Demczuka pt. „Regionalne uwarunkowania rozwoju rzeźby terenu Lublina” organizowany przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Odczyt organizowany był w ramach Tygodnia Geomorfologii, odbywającego się na całym świecie w dniach 2-8 marca br., ogłoszonego przez Międzynarodową Asocjację Geomorfologiczną.