Wirtualny Tydzień Geomorfologii 2022


SESJA NAUKOWA KOMISJI METOD SEDYMENTOLOGICZNYCH SGP
Zapraszamy na sesję geomorfologiczną w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii. Sesja odbędzie się w dniu 28 lutego 2022w godz. 9.00-12.15. Organizatorem sesji jest Komisja Metod Sedymentologicznych SGP.

Program sesji:
9.00-9.05 WPROWADZENIE – Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Barbara Woronko
9.05-9.35 Marcin Krawczyk Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski „Statystyczne metody badania uziarnienia”
9.35-10.05 Dorota Chmielowska Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie „Skuteczność automatycznej analizy obrazu ziaren piasku do rozpoznawania ich kształtu i środowisk sedymentacyjnych”
10.05-10.35 Martyna Górska Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza „Rozwój mikrostruktur mrozowych na powierzchni ziaren kwarcu – eksperyment laboratoryjny”
10.35-11.05 Maurycy Żarczyński Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański „Pierwiastki i pigmenty: geochemia w geomorfologii – perspektywa z dna jeziora”
11.05-11.35 Łukasz Bujak, Michał Cyglicki Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii „Minerały ciężkie jako wyznacznik zmian środowiska dolnego plejstocenu”
11.35-12.05 Maciej Dąbski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski „Zastosowanie chropowatościomerza Handysurf E-35B do badań mikrorzeźby wietrzeniowej”
12.05-12.15 Dyskusja i podsumowanie.

Aby wziąć udział w sesji, dołącz przez aplikację MS Teams pod linkiem:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aIPshEZJ2PqkMSmoHm2nKjQl5EBdsBhEabO2XwEMuJuY1%40thread.tacv2/1644573123275?context=%7B%22Tid%22%3A%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2C%22Oid%22%3A%22ec682484-655d-46f5-a9f3-0566ea568545%22%7D


WEBINAR IAG Z EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

W ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii, Międzynarodowe Stowarzyszenie Geomorfologów przygotowało coroczny cykl webinariów, poświęconych badaniom młodych geomorfologów w różnych częściach świata.  W związku z tym zapraszamy na IAG webinar poświęcony badaniom geomorfologicznym w Europie Środkowo-Wschodniej, który odbędzie się w dniu 28 lutego 2022 o godz. 12.00.  W ramach webinaru odbędą się 22 referaty geomorfologów reprezentujących Czechy, Grecję, Polskę, Rumunię, Rosję, Słowację, Słowenię, Ukrainę. W bieżącym roku Polskę będą reprezentowali:
1. Aleksandra Osika (PhD student, University of Silesia in Katowice), e-mail: aosika1@us.edu.pl (1aleksandra.osika@gmail.com): „What do we know about the Holocene history of Hornsund (S Svalbard)?”
2. Iwo Wieczorek (PhD student, University of Wrocław), e-mail: iwo.wieczorek@uwr.edu.pl : „Glacier Lake Outbursts Floods (GLOF) susceptibility and inventory of glacial lakes systems on Svalbard”
3. Joanna Martewicz (MSc student, Nicolaus Copernicus University in Toruń), e-mail: j.martewicz97@gmail.com: „What does the beach sand hide? Multiproxy textural studies of sand beach sediments from Poland and Latvia”
4. Filip Duszyński (PhD, University of Wrocław), e-mail: filip.duszynski@uwr.edu.pl : The role of subsurface processes in the evolution of sandstone tablelands
Prowadzący: Piotr Migoń, Konstantinos Vouvalidis, Mihai Micu

Udział w Webinarze wymaga rejestracji pod liniem: https://www.eventbrite.co.uk/e/iag-webinar-central-eastern-europe-2022-registration-264237139397?aff=ebdsoporgprofile

Szczegółowy program webinaru IAG – Central-Eastern Webinar jest dostępny pod liniem: http://www.geomorph.org/wp-content/uploads/2022/02/IAGWebinar2022_CEEurope.pdf


WYSPA OGNIEM I LODEM RZEŹBIONA
We wtorek 1 marca w godz. 9.00-10.00 zapraszamy na odczyt popularnonaukowy w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Geomofologii. Prelegentem będzie prof. dr hab. Wojciech Zgłobicki, który wygłosi odczyt pt. „Wyspa ogniem i lodem rzeźbiona”. Wykład dotyczy wyjątkowej pod względem geologicznym i geomorfologicznym wyspy – Islandii. W popularnonaukowy sposób przedstawione zostaną procesy geologiczne i geomorfologiczne, które doprowadziły do uformowania się obecnego wyglądu wyspy. Słuchacze będą mogli odbyć wirtualną wycieczkę po tej niezwykłej wyspie dzięki fotografiom wykonanym przez prelegenta podczas kilku pobytów na Islandii.  
Prof. W. Zgłobicki – geograf, geomorfolog, od ponad 30 lat związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, którego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów geomorfologii dynamicznej, geochemii osadów, kształtowania i ochrony krajobrazu oraz geoturystyki. Autor ponad 120 publikacji, w tym monografii i podręczników. Jest członkiem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Aby wziąć udział w odczycie, dołącz przez aplikację MS Teams pod linkiem: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3alvFwcOyXkzLf8qbRi1sxkWqXWlsNb0NP3fdHER6BSXU1%40thread.tacv2/1644491187811?context=%7B%22Tid%22%3A%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2C%22Oid%22%3A%229d50c1a6-69c6-4a7e-b6b3-323d037c8144%22%7D ZAPRASZAMY!!!


SESJA GEOMORFOLOGICZNA UAM W RAMACH MTG
Zapraszamy na sesję geomorfologiczną w ramach Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii, która odbędzie się w dniu 1 marca w godz. 10.00-12.00. Organizatorem sesji jest Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Program sesji:
10.00-10.10 WPROWADZENIE – Małgorzata Mazurek
10.10-10.40 Jacek Tylkowski, Marcin Winowski, Andrzej Kostrzewski, Zbigniew Zwoliński „Geomorfologiczne przemiany wybrzeża klifowego Wyspy Wolin”
10.45-11.15 Alfred Stach „O potencjalnych związkach między tworzeniem modeli rzeźby terenu i struktur osadowych a układaniem puzzli”
11.20-11.50 Marek Ewertowski; Izabela Szuman-Kalita; Jakub Kalita; Leszek Kasprzak; Aleksandra Tomczyk „Kiedyś to było zimno! Czyli o tym jak z rzeźby terenu i osadów odczytujemy historię o dawnych zlodowaceniach w Wielkopolsce”
11.50-12.00 Dyskusja i podsumowanie

Aby wziąć udział w sesji, dołącz przez aplikację MS Teams pod linkiem:   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY5ZmQzY2QtYWNmOS00MTgyLWI1NTAtNjc3ZTU5ZTczY2Q1%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2C%22Oid%22%3A%22f7bfce32-bf73-4967-af86-e42b15dc1c12%22%7D


SESJA GEOMORFOLOGICZNA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W RAMACH MTG
Zapraszamy na sesję geomorfologiczną w ramach Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii, która odbędzie się w dniu 1 marca w godz. 12.00-15.00. Organizatorem Sesji jest Uniwersytet Łódzki.

Program sesji:
12.00-12.05 WPROWADZENIE – Jacek Forysiak
12.05-12.35 Lucyna Wachecka-Kotkowska „Dlaczego geomorfologia?”
12.35-13.05 Jan Górowski „Rola antropopresji w modyfikacji procesów wietrzenia chemicznego na obszarach górskich”
13.05-13.35 Małgorzata Frydrych „Geomorfolog w krainie „Oz” – czyli czym są ozy i dlaczego warto je badać”
13.35-14.05 Aleksander Szmidt „Systemy Informacji Geograficznej w badaniach zmian powierzchni miasta na przykładzie Łodzi”
14.05-14.35 Zbigniew Rdzany „Nowe spojrzenie na obszary staroglacjalne Polski”
14.35-14.45 Dyskusja i podsumowanie

Aby wziąć udział w sesji, dołącz przez aplikację MS Teams pod linkiem:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aIPshEZJ2PqkMSmoHm2nKjQl5EBdsBhEabO2XwEMuJuY1%40thread.tacv2/1644573288728?context=%7B%22Tid%22%3A%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2C%22Oid%22%3A%22ec682484-655d-46f5-a9f3-0566ea568545%22%7D


SESJA GEOMORFOLOGICZNA UŚ
Zapraszamy na sesję geomorfologiczną w ramach Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii, która odbędzie się w dniu 1 marca 2022 o godz. 16.00. Organizatorem sesji jest Uniwersytet Śląski.

Program sesji:
16.00-16.05 WPROWADZENIE – Andrzej Tyc
16.05-16.25 Jacek Jania „Specyfika badań geomorfologicznych w Uniwersytecie Śląskim”
16.25-16.45 Paweł Wita „Rekonstrukcja rzeźby dna Stawu Brandka w Bytomiu na podstawie tempa osiadania terenu”
16.45-17.05 Bartłomiej Szypuła, Jan M. Waga, Maria Fajer „Blizny wojny” w Niecce Kozielskiej w świetle danych LiDAR
17.05-17.25 Joanna Szafraniec „Zastosowanie ogólnodostępnych narzędzi geoinformacyjnych w pozyskaniu wysokorozdzielczych modeli terenu”
17.25-17.45 Andrzej Tyc „Peruwiańskie Andy – gejzery, wulkany i najgłębsze na świecie jaskinie w trawertynach”
18.00 Renata Dulias „Otwarcie mini-wystawy fotograficznej i kartograficznej”

Aby wziąć udział w sesji, dołącz przez aplikację MS Teams pod linkiem: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aWhFwgk1OUvWSfVlPbcVkUQW7KijTUbs2YE9PwLhOTxM1%40thread.tacv2/1643722327014?context=%7B%22Tid%22%3A%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2C%22Oid%22%3A%22ed3dbe86-71bb-4d89-a754-4f117d62e0d0%22%7D

ZAPRASZAMY!!!


SESJA Z GEOMORFOLOGII GLACJALNEJ

Zapraszamy do udziału w Sesji naukowej, dotyczącej geomorfologii glacjalnej, organizowanej w ramach Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii. Sesja odbędzie się w dniu 2 marca 2022 w godz. 10.00-13.15. Organizatorem sesji jest Komisja Geomorfologii Glacjalnej SGP oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Program sesji:
10.00-10.05 WPROWADZENIE – Piotr Weckwerth
10.05-10.35 Wojciech Wysota i in. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu „Kręte formy glacjalne (glacial curvilineations) w południowym sektorze ostatniego lądolodu skandynawskiego”
10.35-11.05 Piotr Weckwerth, Wojciech Wysota, Edyta Kalińska, Arkadiusz Krawiec, Marek Chabowski, Aleksander Adamczyk Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu „Megapowódź lodowcowa na Suwalszczyźnie: formy rzeźby terenu i znaczenie paleogeograficzne”
11.05-11.35 Karol Tylmann Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański „Możliwości zachowania form po strumieniach lodowych na dnie południowego Bałtyku”
11.35-12.05 Maria Górska-Zabielska Instytut Geografii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach „Głazy narzutowe – czy tylko niemi świadkowie epoki glacjalnej?”
12.05-12.35 Aleksandra Loba Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu „In-situ 10Be i 239+240Pu jako znaczniki erozji gleb w krajobrazie lessowym Wzgórz Trzebnickich”
12.35-13.05 Rafał Kot Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu „Granice fizycznogeograficzne, a granice geomorfologiczne, wybrane przykłady i dyskusja”
13.05-13.15 Dyskusja i podsumowanie

Aby wziąć udział w sesji, dołącz przez aplikację MS Teams pod linkiem: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aIPshEZJ2PqkMSmoHm2nKjQl5EBdsBhEabO2XwEMuJuY1%40thread.tacv2/1644573176848?context=%7B%22Tid%22%3A%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2C%22Oid%22%3A%22ec682484-655d-46f5-a9f3-0566ea568545%22%7D

ZAPRASZAMY!!!


SESJA GEOMORFOLOGICZNA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO W RAMACH MTG

Zapraszamy na sesję geomorfologiczną, organizowaną w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii, która odbędzie się w dniu 2 marca o godz. 17.00. Organizatorem sesji jest Uniwersytet Wrocławski.
Program sesji:
17.00-17.05 Wprowadzenie – Marek Kasprzak
17.05-17.50 Andrzej Traczyk – Narciarstwo a zlodowacenie Karkonoszy
17.50-18.40 Piotr Migoń – Danxia – piaskowcowe krajobrazy Chin

Aby wziąć udział w sesji, dołącz przez aplikację MS Teams pod linkiem:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aTUd8L7MtikCrKNJ5c199kolCPRf8F-Fp53IPkTei_W41%40thread.tacv2/1644612398069?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22a30e523f-fa90-494d-b2ae-2214ef3ac5d9%22%7d


WARSZTATY „APLIKACJA PROGRAMU R W GEOMORFOLOGII”
Zapraszamy do udziału w warsztatach pt. „Aplikacja programu R w geomorfologii”, które odbędą się w czwartek 3 marca w godz. 9.00-10.30. Celem Warsztatów będzie:
– wprowadzenie do programu R i prezentacja możliwości wykorzystania funkcji R w analizach geomorfologicznych (np. tworzenie modeli przestrzennych na bazie chmury punktów LiDAR, analizy geomorfometryczne, itp.);
– praca w edytorze RStudio;
– omówienie podstawowych formatów danych i możliwości automatyzacji pewnych zadań poprzez zastosowanie pętli i funkcji;
– wprowadzenie do wizualizacji danych.
Prowadzącym będzie dr Łukasz Pawlik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
UWAGA: W warsztatach może wziąć udział maksymalnie 20 osób!
Osoby wyrażające chęć udziału w warsztatach proszone są o kontakt z prowadzącym poprzez adres e-mail (lukasz.pawlik@us.edu.pl). Osoby, które wcześniej nie pracowały w R i RStudio otrzymają wskazówki odnośnie instalacji tych programów (oraz dodatkowych pakietów/bibliotek) drogą mailową.
ZAPRASZAMY!

Żywa nieożywiona przyroda – czy warta ochrony?” – WYKŁAD POPULARNONAUKOWY

Serdecznie zapraszamy na stacjonarne obchody Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii w Kielcach!!!

Wykład pt. „Żywa nieożywiona przyroda – czy warta ochrony?” wygłosi prof. M. Górska-Zabielska. Wykład odbędzie się w formie stacjonarnej oraz zdalnej w dniu 3 marca 2022 o godz. 14.00 w budynku 6, auli B2 na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (ul. Uniwersytecka 7), prowadzącym będzie dr Patryk Brambert. Prelekcja dotyczy elementów przyrody nieożywionej, które w skali geologicznej i na swój własny, specyficzny sposób żyją. A jeśli żyją, to czy muszą ginąć, znikać ze środowiska? Może warto je poznać, by zrozumieć, dlaczego wymagają naszej opieki i troski. Dobrze zagospodarowane zrewanżują się udziałem w zrównoważonym rozwoju obszarów turystycznie peryferyjnych.

Aby wziąć zdalny udział w wykładzie, dołącz poprzez aplikację MS Teams pod linkiem: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aTZEyP9jtAMJ53tyPcQcSf1DDB9JmsQITruZvi7FzVDg1%40thread.tacv2/1645480428449?context=%7b%22Tid%22%3a%22898b6e95-43f9-4603-88a2-19dc9ec20344%22%2c%22Oid%22%3a%22ac69ccd0-d547-442e-a237-934ef9fd3097%22%7d


ZASTOSOWANIE SKANINGU TLS W GEOMORFOLOGII
W czwartek 3 marca o godz. 17.15 zapraszamy na pierwsze w semestrze letnim posiedzenie Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, które organizowane jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Geomorfologów Polskich w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Geomofologii. Prelegentem będzie dr hab. Waldemar Kociuba, prof. UMCS, który wygłosi odczyt pt. „Zastosowanie skaningu TLS w geomorfologii”. Wykorzystanie właściwości światła do pomiarów otaczającej przestrzeni, jest coraz częściej stosowane w naukach o Ziemi, w tym również geografii i geomorfologii. Jedną z najpowszechniej wykorzystywanych od ponad dekady technik, jest naziemny skaning laserowy (ang. terrestrial laser scanning -TLS). Skanery laserowe pozyskują nawet do 100 mln pkt./s, tworząc chmury punktów, stanowiące zarazem wysoko precyzyjny, nieskalowany model skanowanej przestrzeni. Prezentacja przybliży zasadę skanowania, ukaże efekty w postaci chmury punktów, a także praktyczne możliwości wykorzystania tych danych w geomorfologii. Prof. W. Kociuba – geograf, geomorfolog, badacz obszarów polarnych, od ponad 30 lat związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, którego zainteresowania badawcze dotyczą współczesnego rozwoju dolin rzecznych oraz oceny geomorfologicznej odpowiedzi środowiska na postępujące zmiany klimatyczne i zdarzenia hydro-meteorologiczne o ponadprzeciętnym przebiegu. Autor ponad 100 publikacji naukowych, z których ponad połowa dotyczy badań środowiska regionów polarnych. W prowadzonych badaniach koncentruje się na geomorfologii fluwialnej i zastosowaniu teledetekcji (LiDAR, fotogrametria) do analizy zmian rzeźby terenu. Uczestnik i kierownik wypraw UMCS na Spitsbergen, w trakcie których realizował nowatorskie programy badawcze. Aby wziąć udział w odczycie, dołącz przez aplikację MS Teams pod linkiem: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTM1MDk1ZDItYzZmMS00NTEzLWJhNzctYjYzOGVhNzA0OTVi%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2C%22Oid%22%3A%220d556d83-107c-470b-89da-077ab625feb9%22%7D ZAPRASZAMY!


W ramach Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii zapraszamy na sesję naukową z geomorfologii fluwialnej w języku angielskim pod tytułem: „What’s up in the mountain rivers? Recent issues in fluvial geomorphology of mountain areas”, która odbędzie się w dniu 3 marca 2022 o godz. 17.00. Organizatorem sesji jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Program sesji:

17.00-17.05 INTRODUCTION – Joanna Zawiejska, Paweł Mikuś
17.05-17.20 Hanna Hajdukiewicz Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences „Twentieth-century development of floodplain forest in Polish Carpathian valleys: The by-product of transformation of river channels?”
17.20-17.35 Tomaš Galia University of Ostrava „Wood in nonperennial fluvial systems: short stories from Greece”
17.35-17.50 Paweł Mikuś Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences „Long-term observations of the recruitment and dynamics of large woody debris in Kamienica Stream, Polish Carpathians”
17.50-18.05 Lorenzo Picco University of Padova „Riverine environment affected by volcanic eruption: direct impacts and following cascading processes (Chaiten, Chile)”
18.05-18.20 Discussion/break
18.20-18.35 Anastasiia Derii Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University „Functioning of Chorna Cisa riverbed under the influence of human activity”
18.35-18.50 Bartłomiej Wyżga Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences „Changes of fluvial processes caused by the restoration of an incised mountain stream”
18.50-19.05 Joanna Wąs Polish Academy of Sciences „Do Carpathian rivers need beavers (Castor fiber)? – potential restoration factor to examine”
19.05-19.20 Joanna Zawiejska, Dorota Chmielowska Institute of Geography, Pedagogical University of Krakow „Patterns of beaver (re)colonization of the Tatra Mountains foreland”

Aby wziąć udział w sesji, dołącz w aplikacji MS TEAMS pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aiSxzEL2zOuELHDiWizrdOYE9t4YfRjD47vXSh1vkeiM1%40thread.tacv2/1644404136025?context=%7B%22Tid%22%3A%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2C%22Oid%22%3A%22e7b018d1-558e-48ed-bf96-780a1da73039%22%7D


SESJA GEOMORFOLOGICZNA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Program sesji 3.03.2022, czwartek
17.00-17.05 Wprowadzenie Ewa Smolska
17.05-17.25 Ireneusz Badura – Mikrowietrzenie i charakterystyki spektralne powierzchni skalnych na przedpolach lodowców
17.25-17.45 Katarzyna Greń – Geomorfolog w Antarktyce. Rok wśród pingwinów
17.45-18.05 Elżbieta Rojan – Rola rzek epizodycznych w przekształcaniu rzeźby gór wysokich strefy suchej
18.05-18.25 Joanna Tomczak – Oblicza geomorfologiczne Pacific Crest Trail, czyli od Meksyku do Kanady
18.25-18.45 Mariusz Potocki – Współczesne zmiany klimatyczne zapisane w lodzie z Przełęczy Południowej, Mount Everest
18.45-19.00 Dyskusja
19.00-19.10 Ogłoszenie wyniku Konkursu Fotograficznego
19.10- Spotkanie geomorfologów i sympatyków geomorfologii

Ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii sesja geomorfologiczna na WGiSR UW zostanie przeprowadzona w formie online. Aby wziąć w niej udział dołącz przez aplikację ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/82668190201?pwd=cjlQRzgwSUNSUmMvb3dsd0JLejJKQT09


SESJA GEOMORFOLOGICZNA „HOLOCENE SEA-LEVEL CHANGES AND EXTREME EVENTS”
Zapraszamy na sesję geomorfologiczną pt. „Holocene sea-level changes and extreme events„, organizowaną w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii, która odbędzie się w dniu 4 marca o godz. 10.00. Organizatorem sesji jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Program sesji:
10.00-10.05 INTRODUCTION – Edyta Kalińska
10.05-10.35 Alar Rosentau Department of Geology, University of Tartu, Estonia „A mid-Holocene RSL highstand in the Baltic Sea Basin”
10.35-11.05 Anton Hanssen Department of Geology, Lund University, Sweden „History of the Baltic shoreline displacement and the Haväng site in southeastern Sweden”
11.05-11.35 Ieva Grudzinska-Elsberga Department of Environmental Sciences, University of Basel, Switzerland „Holocene sea-level reconstructions in the southern part of the Gulf of Riga, Latvia”
11.35-12.05 Edijs Breijers Faculty of Geography and Earth Sciences, University of Latvia, Latvia „Automated detection of ancient shorelines: the dynamics of the shores of the ancient Ventspils lagoon”
12.05-12.35 Hannes Tõnisson Institute of Ecology, Tallinn University, Estonia „Ancient coastal formations as an archive of past storminess-related climate fluctuations on uplifting coasts of Estonia”
12.05-12.35 Pedro Costa Department of Earth Sciences, University of Coimbra, Portugal „Coastal hazards: from geomorphic to grain-size imprints”
12.35-13.05 Edyta Kalińska Faculty of Earth Sciences and Spatial Management, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland „Eastern and western Baltic coast: chronology and sediments in a microscale”

Aby wziąć udział w sesji, dołącz przez aplikację MS Teams pod linkiem:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aIPshEZJ2PqkMSmoHm2nKjQl5EBdsBhEabO2XwEMuJuY1%40thread.tacv2/1644573230709?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%22ec682484-655d-46f5-a9f3-0566ea568545%22%7d