Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty Prof. Emrysa Phillipsa (British Geological Survey) „Deformed Dirt: the deformation caused by glaciers and ice sheets”.
Wykład organizowany jest w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) a odbędzie się podczas Posiedzenia Naukowego Instytutu Nauk Geologicznych UWr we wtorek, 21 maja 2024 r. o godzinie 15:00, hybrydowo:
– stacjonarnie w Sali nr 220 w Instytucie Nauk Geologicznych UWr, (Plac Maksa Borna 9, Wrocław, II piętro) oraz
zdalnie w aplikacji TEAMS.

Czytaj dalej

W imieniu Zarządu Głównego SGP serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym Zdalnym Wykładzie Geomorfologicznym SGP, który odbędzie się w dniu 15 maja o godzinie 18.00. Wykład ten nosi tytuł „Leje zapadliskowe jako geomorfologiczny przejaw naturalnych i antropogenicznych zdarzeń ekstremalnych w obszarach krasowych” i będzie wygłoszony przez dra Andrzeja Tyca (Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski).
Link do wykładu.

Dr Andrzej Tyc – geograf, geomorfolog, speleolog, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktor nauk o Ziemi UAM w Poznaniu. Stypendysta post-doc Uniwersytetu w Padwie (Włochy) oraz wykładowca w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej w ramach Doctoral Study Programme – Karstology na Uniwersytecie w Nowej Gorycji w Słowenii. Jest adiunktem na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie zajmuje się naukowo i dydaktycznie speleologią oraz uwarunkowaniami geologicznymi i geomorfologicznymi rozwoju wyżyn i gór. Uczestnik naukowych wypraw speleologicznych i geologicznych na Kubę, Spitsbergen, Syberię, w Góry Dynarskie, Alpy, Andy Peruwiańskie, do Australii i Chin. Swoje badania geomorfologiczne prowadzi na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej, w tym głównie nad krasem Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. W kręgu jego zainteresowań badawczych są również zjawiska krasu hipogenicznego, zarówno w Polsce, jak i w Peru i Słowenii.

Streszczenie wykładu: leje zapadliskowe są jednymi z charakterystycznych form rzeźby będących powierzchniowymi przejawami różnego rodzaju procesów zachodzących w podłożu skalnym. Z uwagi na dość powszechne występowanie w rzeźbie terenu, ale również ze względu na zagrożenie i problemy jakie leje zapadliskowe stwarzają w zagospodarowaniu wielu obszarów na świecie, formy te leżą w strefie zainteresowania różnych specjalności nauk o Ziemi. Rozwój tych form stanowi istotny element współczesnych przemian rzeźby pasa Wyżyn Polskich. Na wykładzie przedstawione zostaną podstawowe genetyczne typy lejów zapadliskowych, ich powiązanie z ekstremalnymi i katastrofalnymi zjawiskami pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Poruszony zostanie problem konwergencji form zapadliskowych w różnych systemach morfogenetycznych.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w drugim, kwietniowym Zdalnym Wykładzie Geomorfologicznym SGP, który zostanie wygłoszony z okazji DNIA ZIEMI. Wykład ten odbędzie się w dniu 22 kwietnia o godzinie 18.00, nosi tytuł „Kiedy skały mówią szeptem: badania mikrowietrzenia na przedpolach lodowców” i będzie wygłoszony przez prof. UW dr hab. Macieja Dąbskiego oraz mgr Ireneusza Badurę  (Uniwersytet Warszawski).

Link do wykładu

Czytaj dalej

W kwietniu będziemy mieli wyjątkową okazję wziąć udział w dwóch Zdalnych Wykładach Geomorfologicznych SGP. Pierwszy z tych Wykładów odbędzie się dniu 17 kwietnia, zaś drugi w dniu 22 kwietnia, z okazji Dnia Ziemi. W związku z tym, w pierwszej kolejności pragnę zaprosić Państwa Państwa do udziału w dniu 17 kwietnia o godzinie 18.00 w Zdalnym Wykładzie Geomorfologicznym SGP, który nosi tytuł „Nowe wybrzeża Arktyki – gdy zanika lód i nadchodzą sztormy” i będzie wygłoszony przez prof. UWr dr hab. Mateusza Strzeleckiego (Uniwersytet Wrocławski).

Link do wykładu

Czytaj dalej

W imieniu Organizatorów mam przyjemność zaprosić do udziału w XV Warsztatach Młodych Geomorfologów, które w roku 2024 odbędą się w Łodzi. Celem spotkania jest przybliżenie młodym geomorfologom sposobu planowania badań, pozyskiwania środków na projekty naukowe i staże zagraniczne oraz prezentacji wyników. Tematyka niniejszej edycji Warsztatów będzie poświęcona badaniom paleogeograficznym, a w szczególności wykorzystywanym w nich metodom badawczym. Warsztaty dedykowane są studentom studiów licencjackich, magisterskich oraz uczestnikom szkół doktorskich. Podczas spotkania uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania prowadzonych przez siebie badań. Warsztaty stanowią idealną okazję do zawarcia nowych znajomości, nawiązania współpracy oraz dyskusji na mniej lub bardziej naukowe tematy.

Szczegóły dotyczące m.in. programu Warsztatów, terminu zgłoszeń i kosztów udziału w tym Warsztatach zafajdują się w załączonym Komunikacie II.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z obchodów V Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii
w Regułach i Komorowie na Mazowszu oraz w Kielcach. Prof. UJK dr hab. Maria Górska-Zabielska przeprowadziła 6 geointerpretacji geozasobów zgromadzonych w czterech lapidariach, trzech na Mazowszu, powstałych w 2022r. oraz jednym w Kielcach, odtworzonym w 2018r.