Serdecznie zapraszamy do wysłuchania referatu pt. „Rzeźba strukturalna Sudetów”, który wygłosi prof. dr hab. Piotr Migoń (Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr) w ramach Ogólnopolskiego Posiedzenia Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Posiedzenie odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023r. (czwartek, godz. 17.15).
Link do spotkania na platformie MS Teams (aktywny od 17.00)

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowej sesji naukowej z okazji 70 rocznicy urodzin prof. Zofii Rączkowskiej, geomorfologa, wieloletniego kierownika Zakładu Badań Geośrodowiska w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

Sesja odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2023 r. w godz. 10.00-15.00 w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności (Duża Aula) przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.

W ramach sesji przewidziane są: prezentacja sylwetki i kierunków badań prof. Z. Rączkowskiej, adresy okolicznościowe, zamawiane referaty naukowe oraz spotkanie towarzyskie w formie lunchu.

Udział w sesji naukowej jest bezpłatny.

Szczegółowy plan sesji naukowej zostanie przesłany do uczestników sesji do 15 marca. W ramach sesji przewidziana jest możliwość wygłoszenia kilkuminutowych adresów okolicznościowych. Zgłoszenia na sesję wraz z informacją o adresach prosimy przesłać do 28 lutego 2023 roku na adres: wieja@zg.pan.krakow.pl.


Serdecznie zapraszamy,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Łukasz Wiejaczka, prof. IGiPZ PAN

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA INFOGRAFIKĘ EDUKACYJNĄ O TEMATYCE GEOMORFOLOGICZNEJ W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO TYGODNIA GEOMORFOLOGII.

 
Termin „infografika” oznacza graficzną wizualizację danych i informacji, umożliwiającą w przystępny i atrakcyjny sposób zapoznanie się z prezentowanym tematem i uzyskanie użytecznej wiedzy.
Przedmiotem KONKURSU jest wykonanie infografiki edukacyjnej, poruszającej dowolne zagadnienie geomorfologiczne, ujęte w szerszym kontekście: ogólnogeograficznym, regionalnym, geologicznym, sedymentologicznym, georóżnorodności, geozagrożeń itp. Prace mogą mieć różny zakres i szczegółowość treści, która powinna być zrozumiała dla uczniów szkół średnich i najstarszych klas szkół podstawowych. Infografiki powinny spełniać wymogi formalne tej formy wizualizacji danych i informacji (zob. załączone materiały).
Konkurs skierowany jest do nauczycieli akademickich i studentów oraz nauczycieli i uczniów szkół średnich i wyższych klas szkół podstawowych (liczymy na upowszechnienie idei konkursu wśród studentów i uczniów). Prace mogą być współautorskie.
Infografika wykonana w postaci grafiki komputerowej i zapisana w formacie: jpg, png lub pdf, może mieć dowolne wymiary (preferowana wielkość do wydruku 70×100 cm).
Prace konkursowe będą oceniane przez Jury, które będzie kierowało się następującymi kryteriami:
– trafność wyboru prezentowanego zagadnienia w kontekście tematyki konkursu;
– spełnienie formalnych cech infografiki;
– zastosowane metody prezentacji oraz zakres i rodzaj wykorzystanych źródeł (literatura, bazy danych, Internet itd.);
 – walory graficzno-estetyczne (geowizualizacyjne) oraz logiczny układ i struktura
   infografiki;
– praktyczna możliwość wykorzystania infografiki w edukacji.
W zależności od wieku autorów infografik, będą one oceniane w dwóch kategoriach – uczniów oraz studentów i nauczycieli. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.
Rozstrzygnięcie konkursu i nazwiska laureatów zostaną przedstawione na zakończenie tegorocznego Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii (1-7 marca 2023 r.).
Inicjatorem i kierującym przebiegiem konkursu jest prof. UMK Paweł Molewski (molewski@umk.pl), do którego należy kierować ewentualne pytania, zaś do 6 marca 2023 r. zapisane w formie elektronicznej infografiki.
W załączeniu artykuł omawiający zagadnienie infografiki, jako nowego trendu wizualizacji danych i informacji wspomagającego proces edukacyjny, dwa przykłady infografik o różnym zakresie (1 i 2), dotyczące zjawisk wulkanicznych oraz plakat konkursu do promocji wydarzenia.

Szanowni Państwo,
Członkowie Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich
i sympatycy geomorfologii,

Mam przyjemność  poinformować, że obchody tegorocznego Ogólnopolskiego Wirtualnego  Tygodnia Geomorfologii pod auspicjami SGP i Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii organizowanego przez International Association of Geomorphologists (IAG), odbędą się w dniach 1-7 marca. Data ta została właśnie oficjalnie ogłoszona w dzisiejszym numerze IAG Highlights, który znajduje się pod linkiem.

Więcej informacji na temat obchodów Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii organizowanego przez International Association of Geomorphologists (IAG) znajduje się pod linkiem.

Szczególnie zachęcamy Państwa do udziału w webinarium „Eastern Europe”, które będzie miało miejsce w poniedziałek 6 marca o godzinie 11:00 UTC (12:00 CET). W ramach tego webinarium zgłoszone zostały przez SGP referaty mgr Zofii Owczarek (UWr) oraz Mateusza Suwińskiego (UMK w Toruniu).

Mając w pamięci ubiegłoroczne, bardzo udane i zróżnicowane pod względem  wydarzeń obchody Ogólnopolskiego Wirtualnego Tygodnia Geomorfologii,  zwracam się do Państwa z prośbą o zaangażowanie i wzięcie udziału w IV Tygodniu Geomorfologii – edycja 2023. Zachęcamy do organizacji ogólnokrajowych zdalnych prelekcji, internetowych pokazów, konkursów, quizów, wirtualnych warsztatów i wycieczek itp. Prosimy, aby do ich stworzenia wykorzystane zostały dostępne, darmowe formy komunikacji i prezentacji internetowej, tak aby mogły one dotrzeć do jak największego grona odbiorców. Wszystkie przygotowane przez Państwa wydarzenia zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich i dołączone do Ogólnopolskiego Wirtualnego Tygodnia Geomorfologii, organizowanego pod auspicjami SGP. Liczymy na Państwa inwencję, kreatywność i zaangażowanie, prosząc o nadsyłanie swoich propozycji na adres Sekretarza SGP: anna.orlowska@mail.umcs.pl w terminie do 31 stycznia 2023 roku.

Przypominamy, że Tydzień Geomorfologii to odbywające się od 3 lat w pierwszych dniach marca wydarzenie, które wpisało się na stałe w kalendarz działalności geomorfologów na całym świecie i jest jedyną taką okazją do promowania i popularyzacji wyników badań geomorfologicznych na skalę światową.  W pierwszych trzech edycjach (2020-2022) część ośrodków geomorfologicznych w kraju podjęło się organizacji różnego rodzaju wydarzeń, skierowanych głównie do uczniów szkół podstawowych i średnich, popularyzujących naszą dyscyplinę naukową w formie prelekcji, wystaw, pokazów laboratoryjnych, warsztatów terenowych itp. Sprawozdania z tych ciekawych i udanych imprez znajdują się na naszej stronie internetowej (www.sgp.org.pl).

Piotr Weckwerth
Prezes SGP

Serdecznie zapraszamy udziału w Terenowych Warsztatach Sedymentologicznych pod hasłem „Sedymentologia i rozwój strukturalny osadów rzecznych i lodowcowych kenozoiku Polski środkowej”. Warsztaty te odbędą się w dniach 11-15 września 2023 roku w Ślesinie k. Konina. Więcej informacji znajdą Państwo w  I Komunikacie.

Szczegółowe informacje na temat warsztatów a także formularz zgłoszeniowy będą dostępne od 15 stycznia 2023 na stronie internetowej, znajdującej się pod poniższym adresem: