Organizator konferencji: prof. dr hab. Adam Łajczak

Termin konferencji: 6-9 czerwiec 2024

Miejsce konferencji:

– część plenarna (pierwszy dzień konferencji) – Zawoja (Babiogórskie Centrum Kultury)

– sesje terenowe (kolejne trzy dni) – Babia Góra: od podnóży zawojskich i orawskich po kulminację masywu

Czytaj dalej

Podobnie jak w ubiegłych latach, także w bieżącym roku, w dniach 1-7 marca, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich we współpracy z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce, organizuje obchody Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii. W ramach tych obchodów odbędzie się szereg wydarzeń obejmujących sesje naukowe i popularnonaukowe, prelekcje, wystawy, konkursy, wycieczki terenowe itp. Wydarzenia te będą miały zarówno charakter spotkań zdalnych, hybrydowych lub odbywających się w trybie kontaktowym.
Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z załączonym bogatym programem obchodów tegorocznej edycji Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii oraz do udziału w jak największej liczbie zaplanowanych wydarzeń.
Zapraszamy również do uczestniczenia w webinariach przygotowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Geomorfologów (International Association of Geomorphologists – IAG), które będą poświęcone badaniom młodych geomorfologów w różnych częściach świata. Na szczególną uwagę zasługuje IAG Webinar – Eastern Europe, który odbędzie się w czwartek, 7 marca w godz. 12:00-16.00 (CET) (prowadzący: Anita Bernatek-Jakiel, Mihai Micu, Florin Tatui). W ramach tego webinarium wyniki swoich badań geomorfologicznych zaprezentują Młodzi Geomorfolodzy z Polski, dr Aleksandra Michniewicz (UWr) oraz dr Maurycy Żarczyński (UG). Szczegóły dotyczące tego i innych webinariów znajdują się na stronie internetowej IAG, zaś program obchodów Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii w Polsce jest umieszczony na stronie internetowej SGP.

SPOTKANIE DYSKUSYJNE
„PRZYSZŁOŚĆ MŁODYCH GEOMORFOLOGÓW”
5 marca 2024, godz. 17.00

Zachęcamy młodych sympatyków geomorfologii do wzięcia udziału w spotkaniu Młodych Geomorfologów „PRZYSZŁOŚĆ MŁODYCH GEOMORFOLOGÓW”. Spotkanie to odbędzie się w dniu 5 marca 2024, godz. 17.00 na platformie Teams. Link do spotkania.

W czasie spotkania przedstawimy dotychczasowy model funkcjonowania grupy i przedstawimy pomysły na jego ustrukturyzowanie. Kluczowym aspektem jest pozyskanie osób z różnych ośrodków naukowych, które zawsze mogłyby być w kontakcie z grupą i stanowić łącznik ze swoimi jednostkami. Przedstawimy pomysły na tworzenie naszej społeczności, np. gry planszowe, pubquizy, organizacja wymian i warsztatów, prowadzenie mediów społecznościowych). Bardzo chętnie wysłuchamy pomysłów osób, które będą chciały zaangażować się w życie grupy! Mamy nadzieje, że do zobaczenia 😉

Mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w dniu 14 lutego o godzinie 17.00 w kolejnym Zdalnym Wykładzie Geomorfologicznym SGP. Wykład nosi tytuł „Współczesny rozwój stoków tatrzańskich w warunkach globalnych zmian klimatu” i będzie wygłoszony przez prof. Zofię Rączkowską.

Link do wykładu.

Zofia Rączkowska – geomorfolog, profesor w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Od początku pracy naukowej jej zainteresowania badawcze skupiały się na zagadnieniach dotyczących współczesnej ewolucji rzeźby gór. Obejmowały one badania dynamiki współczesnych procesów morfogenetycznych w obszarach górskich i wyżynnych, współczesnej rzeźby i procesów peryglacjalnych w górach wysokich, współczesnej transformacji stoków gruzowych w Tatrach, związków rzeźby i roślinności w górach wysokich, Jej głównym obszarem badawczym były Tatry, ale badania prowadziła także w Karpatach Południowych, Alpach Włoskich i Francuskich, Górach Skandynawskich, Pirenejach, Cairngorms, Górach Khangai w Mongolii, Górach Hengduan w Chinach, a także w Himalajach i na Wyżynie Meghalaya w Indiach. Jest autorką lub współautorką ponad 100 publikacji z zakresu geomorfologii, w tym syntez, również w postaci map.

Czytaj dalej

Mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w dniu 17 stycznia o godzinie 17.00 w kolejnym Zdalnym Wykładzie Geomorfologicznym SGP. Wykład nosi tytuł „Kiedy Szczeliniec Wielki był „wielki”? O wykorzystaniu izotopów kosmogenicznych dla określenia ram czasowych i tempa rozwoju rzeźby Gór Stołowych” i będzie wygłoszony przez dra Filipa Duszyńskiego wraz z Zespołem (dr Kacper Jancewicz, prof. Piotr Migoń, prof. Jarosław Waroszewski, dr Marcus Christl, dr Dmitry Tikhomirov oraz prof. Markus Egli). Link do wykładu.

Filip Duszyński – geomorfolog, adiunkt w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Od początku pracy naukowej zajmuje się problematyką ewolucji rzeźby obszarów płytowych, a jego główny poligon badawczy stanowią Góry Stołowe, którym poświęcił swoją pracę doktorską (przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Migonia). Ponadto, badania prowadzi też w piaskowcowych masywach Czech, Niemiec i Anglii, a w ostatnim czasie również w obrębie wapiennych formacji Gotlandii i Fårö. Autor i współautor licznych opracowań w krajowych i międzynarodowych czasopismach geomorfologicznych. Doświadczenie zdobywał w ramach zagranicznych staży naukowych – w 2018 roku w School of Geography and the Environment na Uniwersytecie Oksfordzkim (pod kierunkiem prof. Heather Viles) oraz w 2022 i 2023 roku w Instytucie Geograficznym na Uniwersytecie w Zurychu (pod kierunkiem prof. Markusa Egli). Laureat m.in. stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców oraz konkursu Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich na najlepszą pracę doktorską z zakresu geomorfologii obronioną w 2018 roku. Istotną część swoich działań koncentruje na popularyzacji nauk o Ziemi, współprowadząc kanał Sprawy przyZiemne w serwisie YouTube, a także wygłaszając prelekcje dla uczniów szkół. Za działalność na rzecz Fundacji Uniwersytet Dzieci przyznano mu w 2023 roku tytuł Wykładowcy Roku.

Czytaj dalej

Międzynarodowy Tydzień Geomorfologii to odbywające się od ponad 3 lat w pierwszych dniach marca wydarzenie, które wpisało się na stałe w kalendarz geomorfologów na całym świecie i jest wyjątkową okazją do promowania i popularyzacji wyników badań geomorfologicznych na skalę światową.  W czterech edycjach Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii, które odbyły się w latach 2020, 2021, 2022 oraz 2023, przeważająca część ośrodków geomorfologicznych w kraju podjęła się organizacji różnego rodzaju wydarzeń, skierowanych głównie do uczniów szkół podstawowych i średnich, popularyzujących naszą dyscyplinę naukową w formie prelekcji, wystaw, pokazów laboratoryjnych, warsztatów terenowych itp. Sprawozdania z tych ciekawych i udanych imprez znajdują się na naszej stronie internetowej (www.sgp.org.pl).
 
Chcielibyśmy już dzisiaj zachęcić wszystkich Państwa, w tym szczególnie młodych geomorfologów, do zaangażowania się w organizację przyszłorocznego Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii, który odbędzie się w dniach 1-7 marca 2024 r. Biorąc pod uwagę zdobyte doświadczenia chcielibyśmy wzorem ubiegłych lat zaproponować organizację Ogólnopolskiego Tygodnia Geomorfologii, wykorzystując najnowsze, wirtualne, formy popularyzacji nauki. Niezależnie od tego pragniemy zachęcić Pastwa do obchodów Tygodnia Geomorfologii również poprzez organizację w trybie kontaktowym warsztatów, pokazów, prelekcji i wycieczek w regionalnych ośrodkach geograficznych.
 
Wszystkie przygotowane przez Państwa wydarzenia chcielibyśmy zaprezentować na stronie internetowej Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich i dołączyć do Ogólnopolskiego Tygodnia Geomorfologii, organizowanego pod auspicjami SGP.
 
Do czynnego uczestnictwa w tym wydarzeniu zaprośmy nie tylko uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników naukowych czy członków innych ogólnopolskich stowarzyszeń, ale również wszystkie osoby zainteresowane środowiskiem przyrodniczym.
 
Liczymy na Państwa inwencję, kreatywność i zaangażowanie, prosząc o nadsyłanie swoich propozycji na adres anna.orlowska@mail.umcs.pl do 31 stycznia 2024 roku.