Terenowe Warsztaty Sedymentologiczne „Sedymentologia i rozwój strukturalny osadów rzecznych i lodowcowych kenozoiku Polski środkowej”

Serdecznie zapraszamy udziału w Terenowych Warsztatach Sedymentologicznych pod hasłem „Sedymentologia i rozwój strukturalny osadów rzecznych i lodowcowych kenozoiku Polski środkowej”. Warsztaty te odbędą się w dniach 11-15 września 2023 roku w Ślesinie k. Konina. Więcej informacji znajdą Państwo w  I Komunikacie.

Szczegółowe informacje na temat warsztatów a także formularz zgłoszeniowy będą dostępne od 15 stycznia 2023 na stronie internetowej, znajdującej się pod poniższym adresem: