Dostępny jest już pierwszy komunikat dla konferencji International Conference on Geomorphology of the International Association of Geomorphologists, która odbędzie się we wrześniu 2021 w Coimbra, Portugal, pod hasłem Geomorfologia i zmiany klimatu”.

Komunikat jest dostępny na stronie : http://www.geomorph.org/2020/04/1st-announcement-for-10th-iag-international-conference-on-geomorphology-6-10-sept-2021/

lub na naszej stronie.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, Komitet Organizacyjny Konferencji podjął decyzję o przełożeniu terminu organizacji Seminarium wstępnie na wiosnę 2021 r.

Konferencja „Zmiany w topografii miast europejskich w ostatnim tysiącleciu” odbędzie się w dniach 29-06.-01.07.2020 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Przewidziana jest jednodniowa sesja referatowa i posterowa (29.06.) oraz dwie wycieczki (30.06., 01.07.). Szczegóły w komunikacie.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, brakiem możliwości wyjazdów w delegacje (w tym na konferencje), Organizatorzy podjęli decyzję o ODWOŁANIU XIII Warsztatów Młodych Geomorfologów w Szymbarku.

Organizatorzy skłaniają się ku ewentualnemu przełożeniu Warsztatów na inny termin. O decyzjach w tej sprawie poinformujemy Państwa w odpowiednim czasie.

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi Warsztatami.

Szanowni Państwo Członkowie SGP,
Młodzi Geomorfolodzy,

W imieniu organizatorów zapraszam do udziału w XIII Warsztatach Młodych Geomorfologów pt. Współczesne procesy geomorfologiczne w obszarach górskich. Organizatorzy proponują terenową formę warsztatów, które odbędą się w Stacji Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku w dniach 21-23 kwietnia 2020.
Szczegółowe informacje wraz z programem Warsztatów zawarte są w załączonym Komunikacie. Zgłoszenia do 1 marca 2020.

Serdecznie zapraszam do udziału Młodych Geomorfologów,
Prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek
Prezes SGP

Szanowni Państwo,

zapraszamy na kolejną, już 9. edycję Ogólnopolskiej Konferencji „GIS w Nauce”, która odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2020 r. w Toruniu.
Głównym organizatorem Konferencji jest Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu oraz Katedra Geomatyki i Kartografii.

Konferencja stanowi od blisko 10 lat forum prezentacji badań, wymiany doświadczeń oraz dyskusji badaczy i praktyków wykorzystujących Systemy Informacji Geograficznej (GIS), a reprezentujących różne dyscypliny naukowe i doświadczenie badawcze, tj. zarówno specjalistów, jak i młodych adeptów GIS-u – doktorantów i studentów. Geomorfolodzy od lat są jej czynnymi uczestnikami, jak również współorganizatorami.

Czytaj dalej