Ogólnopolski konkurs na infografikę edukacyjną o tematyce geomorfologicznej

Miło jest mi poinformować o rozstrzygnięciu OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA INFOGRAFIKĘ EDUKACYJNĄ O TEMATYCE GEOMORFOLOGICZNEJ w ramach tegorocznego Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii 1-7.03.2023 r.

Na konkurs zgłoszone zostało kilkanaście oryginalnych infografik. Wszystkie prace spełniały warunki formalne konkursu i wykazywały istotne walory poznawcze i graficzne. Bez wątpienia mogą one stanowić ciekawą alternatywę dla prezentacji zagadnień geomorfologicznych w podręcznikach i innych źródłach edukacyjnych. Zgodnie z zapowiedzią Jury Konkursu postanowiło przyznać wyróżnienia w dwóch kategoriach – uczniów oraz studentów i nauczycieli.

W pierwszej kategorii wyróżnienie otrzymał Kacper Juśkiewicz, uczeń Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, a w drugiej równorzędne wyróżnienia otrzymali Magdalena Lehman i Michał Woś, studenci geografii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Serdecznie gratulujemy Laureatom. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą.

Przewodniczący Jury
Paweł Molewski

Nagrodzone prace można obejrzeć pod linkami: K_Juśkiewicz, M_Lehman, M_Woś