Warsztaty Terenowe „Kropla wody budowniczym”

Warsztaty terenowe odbyły sie w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii w dniu 2 marca 2023 r., z inicjatywy Komisji Metod Sedymentologicznych SGP oraz pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Warszawskiego.