Program MTG 2023

PROGRAM OBCHODÓW

MIĘDZYNARODOWEGO TYGODNIA GEOMORFOLOGII

1 – 7 MARCA 2023

WYDARZENIA OGÓLNOPOLSKIE:

18 stycznia – 6 marca 2023: Ogólnopolski konkurs na infografikę edukacyjną o tematyce geomorfologicznej (organizator: Paweł Molewski); ogłoszenie wyników konkursu: 7 marca 2023 (szczegółowe informacje)

 

1-6 marca 2023: Woda, wiatr czy lód? Quiz geomorfologiczny (organizator: dr Ewelina Lipka); ogłoszenie wyników konkursu: 7 marca 2023 ok. godz. 11.30
(quiz otwarty od 1 marca do 6 marca do godz. 15:00)

Wersja do pobrania i wydruku


1    M A R C A   2023

 • Sesja Komisji Współczesnych Procesów Geomorfologicznych SGP

Link MSTeams. Organizatorzy: Andrzej Kostrzewski, Kazimierz Krzemień, Marcin Winowski

Godz.

Imię I Nazwisko

Afiliacja

Temat referatu

WPROWADZENIE

9.00-9.15

Andrzej Kostrzewski, Kazimierz Krzemień

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza; Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Znaczenie badań współczesnych procesów geomorfologicznych w ocenie przemian rzeźby Polski

Sesja I

 

godz. 9.15-10.15

 

Małgorzata Kijowska-Strugała

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, PAN

Zastosowanie modelu SWAT do oceny wpływu zmian klimatu i użytkowania ziemi na odpływ wody i ładunek azotu azotanowego w małej zlewni karpackiej

Grzegorz Janicki

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, UMCS, Lublin

Warunki hydrauliczne spływu stokowego: fazy i reżim przepływów

Renata Paluszkiewicz, Małgorzata Mazurek

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Przemiany rzeźby wysoczyzn morenowych Pojezierza Drawskiego

Przerwa: 10.15-10.30

Sesja II

 

godz. 10.30-11.30

Leszek Łęczyński

Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański

Morskie farmy wiatrowe Bałtyku Południowego – zadanie badawczo dokumentacyjne dla geologa

Marcin Winowski, Jacek Tylkowski, Marcin Hojan

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza; Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Zmienność czasowa i zróżnicowanie przestrzenne procesów erozyjnych wybrzeża klifowego wyspy Wolin w świetle pomiarów ALS

Jacek Tylkowski, Marcin Winowski, Paweł Czyryca

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Geomorfologiczne przemiany wybrzeża klifowego wyspy Wolin i ich wpływ na cenne siedliska przyrodnicze

godz. 11.30-12.00

Dyskusja i podsumowanie


2    M A R C A   2023

 • Wydarzenie przygotowane przez Uniwersytet Otwarty przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach:

godz. 9.30: prof. UJK dr hab. Maria Górska-Zabielska – wykład pt.: „Geomorfologia na wyciągniecie ręki” (wykład zostanie wygłoszony na Wydz. Humanistycznym UJK, nagrany i upowszechniony na dostępnej platformie edukacyjnej UJK)

 • Sesja Komisji Metod Sedymentologicznych SGP oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
  w Kielcach i Uniwersytetu Warszawskiego

godz. 11.30-12.00: Warsztaty terenowe w Górach Świętokrzyskich: „Kropelka Wody Budowniczym”  

 • Odczyt popularnonaukowy Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego

godz. 17.15: “O geomorfonach, czyli jak komputer widzi rzeźbę terenu” – dr hab. L. Gawrysiak (UMCS)

Link MSTeams. LIVE STREAM UMCS

 • Sesja Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Link Zoom Identyfikator spotkania: 953 7972 2154 Kod dostępu: 434623:

Godz.

Imię I Nazwisko

Afiliacja

Temat referatu

17.00-17.20

Elżbieta Rojan

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

Lawiny śnieżne w Tatrach – geomorfologiczne uwarunkowania i skutki w rzeźbie

17.20-17.40

Ireneusz Badura

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

Wietrzenie powierzchni skalnych na przedpolach lodowców: od teledetekcji po geomikrobiologię

17.40-18.00

Katarzyna Greń

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

Geomorfolog na Dalekiej Północy

18.00-18.20

Piotr Wałdykowski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Geomorfologia w planowaniu przestrzennym na przykładzie Warszawy

18.20-18.40

Dyskusja

18.40-18.55

Ogłoszenie wyniku Konkursu Fotograficznego

19.00-

Spotkanie geomorfologów i sympatyków geomorfologii

 


3     M A R C A    2023

 • Wydarzenie przygotowane przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

9.00-13.30: Warsztaty tematyczne – Metody badawcze w geomorfologii dla uczniów szkół ponadpodstawowych, Collegium Geographicum Wydziału NGiG UAM

 • Wydarzenia przygotowane przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

godz. 15.00-15.30: dr hab. Jolanta Święchowicz – wykład pt. „Erozja wodna gleby w obszarach rolniczych Pogórza Karpackiego”.

Link MSTeams

 • Wydarzenia przygotowane przez Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski:

Zebranie naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego poświęcone w całości tematyce geomorfologicznej. Referaty:

 1. Filip Duszyński (Zakład Geomorfologii) – Kiedy Szczeliniec Wielki był „wielki”? O izotopach kosmogenicznych i nie tylko w badaniach geomorfologicznych Gór Stołowych
 2. Michał Łopuch (Zakład Geografii Fizycznej) – Zapomniane pustynie Polski – warunki rozwoju zimnych pól wydmowych centralnej części Europejskiego Pasa Piaszczystego

4  M A R C A  2023

 • Sesja Komisji Geomorfologii Glacjalnej SGP, Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

Link MSTeams Prowadzący: Piotr Weckwerth

Godz.

Imię I Nazwisko

Afiliacja

Temat referatu

10.00-10.05

WPROWADZENIE – Piotr Weckwerth

10.05-10.35

Tomasz Karasiewicz

Wydział nauk o Ziemi i Gospodarki przestrzennej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Geomorfologiczne ciekawostki z Kotliny Danakilskiej (Etiopia)

10.35-11.05

Karol Tylmann

Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

Formy polodowcowe na dnie południowego Bałtyku

11.05-11.35

Joanna Martewicz

Wydział nauk o Ziemi i Gospodarki przestrzennej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Islandia oczami geografki

11.35-12.05

Mateusz Suwiński, Bartłomiej Zawadzki i inni

Wydział nauk o Ziemi i Gospodarki przestrzennej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na tropie skarbów Kotliny Toruńskiej

12.05-12.35

Dyskusja i podsumowanie

 • Wydarzenie przygotowane przez Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski:

Geomorfologiczna wycieczka naukowa w Masyw Ślęży (prowadzący: Andrzej Traczyk, Piotr Migoń)


5   M A R C A   2023

 • Sesja “Izotopy kosmogeniczne w badaniach geomorfologicznych” (sesja Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Komisji Geomorfologii Glacjalnej SGP)

Link MSTeams Prowadzący: Karol Tylmann

Godz.

Imię I Nazwisko

Afiliacja

Temat referatu

12.00-12.05

WPROWADZENIE – Karol Tylmann

12.05-12.25

Artur Sobczyk

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytet Wrocławski

Rekonstrukcje ewolucji obszarów krasowych z wykorzystaniem radionuklidów kosmogenicznych

12.25-12.45

Karol Tylmann

Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański

Dynamika lądolodu fazy Gardna w świetle datowania głazów narzutowych metodą 10Be

12.45-13.05

Piotr P. Woźniak

Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański

Wykorzystanie datowań izotopem kosmogenicznym 36Cl do rekonstrukcji recesji lodowca Steindalen (północna Norwegia)

13.05-13.25

Jerzy Zasadni (1)

Piotr Kłapyta (2)

(1) Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

(2) Wydział Geografii i Geologii, Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Historia lodowców Tatr u schyłku zlodowacenia w świetle datowań izotopem kosmogenicznym 10Be

13.25-13.45

Dyskusja i podsumowanie

 


6   M A R C A   2023

 • Sesja Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego pt. “Procesy geomorfologiczne – przykłady i metody badawcze”

Link MSTeams Prowadzący: Jacek Forysiak

16.00-16.05

WPROWADZENIE – Jacek Forysiak

16.05-16.35

Aleksander Szmidt, Zbigniew Rdzany, Małgorzata Frydrych

Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki

Badania współczesnych procesów geomorfologicznych przy pomocy narzędzi Systemów Informacji Geograficznej (GIS)

16.35-17.05

Joanna Petera-Zganiacz

Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki

Historia w jednym klinie zapisana

17.05-17.35

Maciej Kossowski, Małgorzata Frydrych

Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w badaniach geomorfologicznych

17.35-18.05

Jacek Forysiak

Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki

Geomorfologiczne i geologiczne osobliwości Malty

18.05-18.35

Dyskusja i podsumowanie

 • Webinar IAG – (Eastern Europe: Monday 6th March 11:00 UTC (12:00-16.00 CET)

Prowadzący: Anita Bernatek-Jakiel, Mihai Micu

Referaty Młodych Geomorfologów z Polski:

 1. 13.30-13.50 (CET): Mateusz Suwiński (MSc student, Nicolaus Copernicus University in Toruń): “Quantitative reconstruction of the glacial lake-outburst flood based on megadunes morphometry, NE Poland”
 2. 13.50-14.10 (CET): Zofia Owczarek (PhD student, University of Wrocław): “Svalbard lagoon-barrier systems response to accelerated cryosphere degradation”

Program Webinar IAG jest dostępny pod linkiem.


7   M A R C A   2023

 • Sesja Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

LinkMSTeams Prowadzący: Małgorzata Mazurek

11.30-11.40

Otwarcie sesji – Dziekan WNGiG prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz, dr hab. Małgorzata Mazurek, prof. UAM

11.40-12.00

Wprowadzenie: Geomorfostanowiska w skali świata i Poznania – prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński

12.05-12.25

Sekcja geomorfologiczna SKNG – działalność naukowa i popularyzatorska – Milena Zięba, Mateusz Robaczewski, Dominika Jaster, Adrian Sitarz, mgr Szymon Świątek

12.30-13.00

prof. dr hab. Małgorzata Pisarska-Jamroży

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Glacigeniczne trzęsienia ziemi – zapis w osadach klastycznych

13.00-13.30

dr hab. Katarzyna Marcisz

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Torf jak kapsuła czasu – paleoekologiczne rekonstrukcje środowiska

13.30-14.00

dr Adam Nawrot

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Oazy Antarktydy – niezamarznięty ląd wśród lodu

14.00-14.05

Podsumowanie

 • Ogłoszenie wyników QUIZ-u geomorfologicznego pt. “Woda, wiatr czy lód?” podczas otwarcia sesji ok. godz. 11.30
 • Ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego konkursu na infografikę edukacyjną o tematyce geomorfologicznej (organizator: Paweł Molewski)

P O Z O S T A Ł E    W Y D A R Z E N I A:

 • Wydarzenie przygotowane Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

1-7 marca 2023: Emisja w tzw. telewizji instytutowej dwóch prezentacji o tematyce geomorfologicznej pt.:

– Ewolucja i dynamika rzeźby obszarów górskich i wyżynnych – badania pracowników Zakładu Geomorfologii IGiGP UJ

– Geomorfolog w terenie 

2-3 marca 2023: Quiz pt. “Co to za forma rzeźby?”

1-7 marca 2023: Wystawa plakatów z cyklu „Forma rzeźby Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii 2023 – cyrk glacjalny” (dostępne także na stronie Instytutu pod linkiem https://geo.uj.edu.pl).

 • Wydarzenie przygotowane przez UMK w Toruniu

1-7 marca 2023: Wystawa geomorfologiczna – campus UMK w Toruniu (organizator: Paweł Molewski)

 • Wydarzenia przygotowane przez Instytut Nauk o Morzu i Środowisku, Uniwersytetu Szczecińskiego

8 marca i 15 marca 2023: „Szczecin pod lodem?”

GeoSpacer w poszukiwaniu śladów działalności lądolodu skandynawskiego we współczesnej rzeźbie Szczecina (spacer dla uczniów klas 8 ze Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie). Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 48 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Szczecinie (mgr Anna Jędrzejewska-Klimaszewska), dr Daniel Okupny oraz studenci kierunków studiów z geografii i geologii US w Szczecinie. Wycieczka na terenie rynny Jeziora Głębokiego, Syrenich Stawów oraz wzdłuż południowych zboczy Wzgórz Warszewskich.

9 marca 2023: „W krainie wysychających jezior”

Wycieczka połączona z warsztatami dotyczącymi technik wierceń w strefie brzegowej jezior na terenie Puszczy Wkrzańskiej dla studentów nauk przyrodniczych. Organizatorzy: dr Daniel Okupny oraz studenci kierunków studiów z geografii i geologii. Podczas wycieczki na terenie Równiny Wkrzańskiej omówione zostaną: geneza jezior, budowa geologiczna oraz cechy ukształtowania terenu poziomów Zalewu Szczecińskiego. Uczestnicy wezmą także udział w pokazie metod kartowania obszarów podmokłych i różnych technik wierceń w strefie brzegowej jeziora Piaski (głębokość 3 metrów, powierzchnia ok. 40 ha), które latem 2020 roku wyschło.

16 marca 2023: „Georóżnorodność oraz relacje człowiek-środowisko na Pojezierzu Myśliborskim” – wycieczka w okolice Morynia dla studentów nauk przyrodniczych oraz archeologii

Wycieczka w okolice Morynia dla studentów nauk przyrodniczych oraz archeologii. Wycieczka w zlewni rzeki Słubia w południowej części Pojezierza Myśliborskiego połączona z prezentacjami posterów na stanowiskach: Aleja Gwiazd Plejstocenu w Moryniu, Kamienny Ogród, geneza oraz skład chemiczny osadów Jeziora Morzycko, kamień w architekturze miasta Moryń, relacje człowiek-środowisko oraz geoturystyka na terenie planowanego geoparku Kraina Polodowcowa nad Odrą. Organizatorzy: dr hab. Bernard Cedro, prof. US oraz dr Daniel Okupny (Instytut Nauk o Morzu i Środowisku US), dr Marta Chmiel-Chrzanowska (Katedra Archeologii Instytut Historyczny US) wraz ze studentami kierunków: archeologia, geologia i geografia.