Zapraszamy do wzięcia udziału w Letniej Szkole Sedymentologiczno-Geomorfologicznej – procesy, formy i osady stokowe. Organizatorami Szkoły są m.in. Sekcja Litologii i Genezy Osadów Czwartorzędowych KBCz PAN oraz Komisja Geomorfologii Glacjalnej SGP. Głównym jej celem jest przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów adresowanych do młodych naukowców, doktorantów i studentów w zakresie nauk o Ziemi. Program Szkoły obejmuje analizę osadów i morfologii form stokowych na zboczach doliny Drwęcy, ich skaning laserowy i obróbkę danych skaningowych. Serdecznie zapraszamy!

Strona informacyjna i karta zgłoszenia oraz informacje i zapytania.

Komunikat II

Uprzejmie zapraszamy na III konferencję z cyklu Geomorfologia stosowana pt. „Procesy naturalne i aktywowane”, którą odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2019 roku w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Organizują ją wspólnie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich oraz Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zaproszenie i karta zgłoszeniowa.

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów do sesji „GM1.2 Landform mapping – recent advances in data collection and mapping approaches”, która odbędzie się podczas konferencji European Geosciences Union (2019 EGU General Assembly, 7–12 April 2019, Wiedeń).Czytaj dalej

The EGU 2019 General Assembly, taking place in Vienna (Austria) on 7–12 April 2019, will bring together geoscientists from all over the world to one meeting covering all disciplines of the Earth, planetary and space sciences. Czytaj dalej

Between December 3-6, 2018, the British Society for Geomorphology (BSG) will organize in Windsor (UK) the Post-Graduate Training Workshop, an yearly event recognized by the International Association of Geomorphologists (IAG).

IAG is offering 2 grants of 300 EUR for PhD Students (in their first year of PhD programme) in Geomorphology from Europe (except UK); the Call for grants has an application deadline on November 09, 2018.

Application files and further details can be found here. The files should be submitted to: Prof. Marta Della Seta, IAG Executive Committee Member – Training Officer; e-mail: iaggrantoffice@gmail.com

The BSG Post-Graduate Training Workshop represents a great opportunity for PhD students outside UK to learn how to approach and conduct doctoral researches, therefore we strongly encourage you to distribute this information within your Associations, to all potentially-interested candidates.

With best regards,
Mihai Micu
Secretary General, International Association of Geomorphologists

Szanowni Państwo, Członkowie SGP,

Serdecznie zapraszam do udziału w uroczystości odnowienia doktoratu prof. dr hab. Andrzeja Kostrzewskiego – Członka Honorowego SGP.

Uroczystość odbędzie się w Sali Lubrańskiego Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w poniedziałek 22 października 2018 r. o godz. 12:00. Zaproszenie w załączeniu.