Nowe wiadomości o Landform Analysis

Nasze czasopismo zostało zgłoszone do oceny w Scopusie i czekamy na wynik ewaluacji. Stały adres strony internetowej Landform Analysis pozostaje bez zmian – http://sgp.org.pl/la a aktualne cytowania artykułów są dostępne na stronie Google Scholar (h=17, liczba cytowań 2093).

Landform Analysis nie znalazło się w wykazie czasopism punktowanych, choć ostateczna lista nie została jeszcze ogłoszona. Do tej pory znajdował się na liście B MNiSzW z 8 punktami. W okresie przejściowym, do czasu włączenia Landform Analysis do wykazu czasopism punktowanych, proponujemy Państwu wykorzystanie innej opcji publikowania swoich wyników badań na łamach Landform Analysis, a mianowicie w postaci wydawnictw monograficznych. Czasopismo może publikować osiągnięcia naukowe również jako monografie (np. LA 5, 7-20, 23, 33), bowiem jest wydawane przez Bogucki Wydawnictwo Naukowe, które w wykazie wydawnictw znajduje się na poziomie I czyli ma przyznane 80 punktów. Stad zachęcamy Państwa do publikowania w takiej formie.

Mamy nadzieję, że jesteście Państwo zadowoleni z naszych dotychczasowych publikacji i czekamy z niecierpliwością na Was jako kolejnych czytelników, autorów, recenzentów lub redaktorów wydań monograficznych. Dziękujemy za zainteresowanie naszym czasopismem!