Sprawozdanie z Regionalnej Konferencji Geomorfologicznej Międzynarodowej Asocjacji Geomorfologów w Atenach

Regionalna Konferencja Geomorfologiczna Międzynarodowej Asocjacji Geomorfologów odbyła się w Atenach w terminie 19-21 września 2019 r. Głównym tematem konferencji było hasło Geomorphology of Climatically and Τectonically Sensitive Areas. Organizatorem głównym konferencji był Greek Committee for Geomorphology & Environment of the Geological Association of Greece. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzili przedstawiciele kilku greckich uniwersytetów i organizacji naukowych, a jego przewodniczącym była Evelpidou Niki z Uniwersytetu w Atenach. W Komitecie Naukowym konferencji Polskę reprezentował Piotr Migoń.

Pełen tekst