Nowy status prawny IAG

Międzynarodowe Stowarzyszenie Geomorfologów IAG otrzymało status międzynarodowej organizacji non-profit. Nowa forma prawna została przyznana w Hiszpani a ostateczne zakończenie przekształcenia IAG nastąpi we wrześniu 2019 na zjeździe IAG w Atenach, po zaaprobowaniu nowej konstytucji IAG przez delegatów krajowych. W załączniku oficjalny komunikat prezydenta IAG.