Sprawozdanie z VIII Dni Młodych Włoskich Geomorfologów w Mediolanie

W dniach 26-28 czerwca 2019 r. odbyły się w Mediolanie VIII Dni Młodych Włoskich Geomorfologów (VIII Italian Young Geomorphologists’ Days) pod hasłem “Sharing experiences on geomorphological research in different morphogenetic and morphoclimatic environments”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zakład Nauk o Ziemi (Earth Sciences Department) Uniwersytetu w Mediolanie (Università degli Studi di Milano) oraz Komitet Młodych Geomofologów AIGeo (Italian Association of Physical Geography and Geomorphology) pod auspicjami IAG (International Association of Geomorphologists), SGI (Società Geologica Italiana), AIQUA (Associazione Italiana per lo Studio del Quaternario) i Italian Glaciological Committee. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego była dr Irene Bolatti.

W tym roku młodzi włoscy geomorfolodzy postanowili zaprosić na swoje coroczne spotkanie młodych naukowców zainteresowanych geomorfologią z całego świata. W konferencji wzięło udział ok. 100 osób, wśród których były reprezentowane niemal wszystkich włoskie uniwersytety (z Bari, Bolonii, Cagliari, Camerino, Chieti i Pescary, Florencji, Genui, Kalabrii, Modeny i Reggio Emilia, Padwy, Pawii, Pizy, Rzymu, Turynu i Werony), a także uczelnie z Austrii, Brazylii, Francji, Indii, Kostaryki, Polski, Rosji, Rumunii i Szwajcarii.

Pierwsze dwa dni poświęcone były kameralnym sesjom naukowym, które odbyły się w zabytkowym budynku Uniwersytetu w Mediolanie, w Palazzo Greppi w pięknej „Sala Napoleonica”. Pierwszy wykład wprowadzający przedstawiony był przez prezydenta IAG prof. Mauro Soldati i dotyczył działalności IAG. Natomiast drugi wykład wygłoszony przez dr. Mateo Vacchi dotyczył postglacjalnych zmian poziomu morza. Młodzi geomorfolodzy wygłosili w sumie 15 referatów w ramach 4 bloków tematycznych (dynamika środowiska fluwialnego i jeziornego, glacjalnego i peryglacjalnego, wybrzeży oraz ocena zagrożeń geomorfologicznych) oraz zaprezentowali prawie 50 posterów. Trzeciego dnia odbyła się sesja terenowa w Dolinie Veny (Valle d’Aosta) w Masywie Mont Blanc, prowadzona przez prof. Marco Giardino, współprzewodniczącego Grupy Roboczej IAG nt. oceny rzeźby dla georóżnorodności.

Konferencja w Mediolanie była wyjątkowym wydarzeniem, ponieważ po raz pierwszy odbyło się spotkanie reprezentantów krajowych młodych geomorfologów z różnych państw świata. Dzięki wsparciu IAG w spotkaniu wzięli udział delegaci z 6 krajów:

  1. Elise Giaccone – Uniwersytet w Lozannie, Szwajcaria
  2. Aurélien Dousseron – Uniwersytet w Paryżu 1 Panthéon-Sorbonne, Francja
  3. Adolfo Quesada-Roman – Uniwersytet Narodowy w Kostaryce i Uniwersytet w Genewie, Szwajcaria
  4. Nicusor Necula – Uniwersytet Aleksandra Jana Cuzy w Iași, Rumunia
  5. Eleana Karkani – Uniwersytet Narodowy im. Kapodistriasa w Atenach, Grecja
  6. Anita Bernatek-Jakiel – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska.

Spotkanie prowadzili prof. Mauro Soldati (prezydent IAG) i dr Susan Conway (vice-prezydent IAG). Rozmowy dotyczyły możliwości stworzenia sieci współpracy między młodymi geomorfologami w ramach IAG najpierw w Europie, a w perspektywie na całym świecie. Przedstawiciele IAG ciekawi byli, jak wygląda współpraca młodych naukowców w poszczególnych krajach i jakiego wsparcia młodzi oczekiwaliby od IAG. Na koniec podjęto dyskusję na temat definicji młodego geomorfologa – czy to ma być osoba do 35 roku życia (young geomorphologist) czy osoba do 7 lat po obronie doktoratu (early career geomorphologist). Głosy w tej sprawie są podzielone, a rozmowy będą kontynuowane w czasie konferencji regionalnej IAG w Atenach we wrześniu. Padła też propozycja, by co roku w ramach spotkań młodych geomorfologów organizowanych przez krajowe organizacje, zapraszano osoby z innych państw, tak jak w tym roku zaprosili nas Włosi. Wstępnie w przyszłym roku młodzi geomorfolodzy z Rumunii zapraszają nas na szkołę letnią w lipcu. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko podziękować za zaproszenie i zastanowić się, kiedy i my zaprosimy młodych geomorfologów do Polski.

Więcej informacji na temat konferencji i zdjęcia dostępne są na stronie:
http:// http://www.aigeo.it/viii-italian-young-geomorphologists-days-first-announcement/

Anita Bernatek-Jakiel
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Jagielloński