VII Seminarium odbędzie się w dniach 22 – 23 listopada 2018 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem Seminarium jest przedstawienie i przedyskutowanie wyników aktualnie realizowanych prac, a także nowych kierunków badań, w zakresie litogenezy zarówno kopalnych, jak i współczesnych osadów z różnych stref morfoklimatycznych oraz stratygrafii profili utworów czwartorzędowych. Komunikat 1 Karta zgłoszenia

Zarząd Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich oraz Władze Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie zapraszają młodych badaczy: geomorfologów i paleogeografów – doktorantów i studentów studiów magisterskich – do wzięcia udziału w kolejnych XI Warsztatach Młodych Geomorfologów, które odbędą się w dniach 22-24.10.2018 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Komunikat 1 Karta zgłoszeniowa