Zaproszenie na VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej

Zapraszamy do wzięcia udziału w VII Warsztatach Geomorfologii Strukturalnej. Warsztaty te organizowane są z inspiracji Komisji Geomorfologii Strukturalnej Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich co kilka lat w różnych regionach Polski. Służą wymianie doświadczeń i poglądów praktycznie, w terenie:  przy formach rzeźby i odsłonięciach. Tym razem zapraszamy w Góry Świętokrzyskie i na Ponidzie. W załączeniu I Komunikat, karta wstępnego zgłoszenia oraz strona internetowa.https://7warsztaty2019.ujk.edu.pl/