XII Warsztaty Młodych Geomorfologów – program

Dostępny jest już do pobrania program warsztatów.