Regional Conference On Geomorphology

W dniach 19-21 września 2019 r. w Atenach odbedzie się konferencja “Regional Conference On Geomorphology Athens 2019”. Jej tematem przewodnim będzie geomorfologia obszarów o dużym wpływie klimatu i tektoniki na rzeźbę terenu.

Przewidziano 14 sesji tematycznych dotyczących zagadnień geomorfologicznych:

 • S01. Advancing theory and modelling of river systems,
 • S02. Anthropocene, Geoarchaeology and Society,
 • S03. Coastal geomorphology and Morphodynamics,
 • S04. Denudation in the Mediterranean Zone,
 • S05. Geodiversity of landforms in the Mediterranean Zone,
 • S06. Geomorphological Hazards and Risks,
 • S07. Glacial and Periglacial Geomorphology,
 • S08. Human Impacts on Geomorphic Systems,
 • S09. Karst Geomorphology,
 • S10. Quantifying land surface processes with high-resolution topography & terrain analysis,
 • S11. Seismic Geomorphology,
 • S12. Submarine Geomorphology,
 • S13. Tectonic Geomorphology,
 • S14. UNESCO Global Geoparks: Geoheritage assessment and management – Geotourism development.

Szczegółowy program i inne informacje dostępne są na stronie https://rcg2019.com/.