Zdalne Wykłady SGP

Czas trudnej i ograniczonej spotkaniami pandemii nadal trwa. Chcielibyśmy zatem kontynuować
ideę wirtualnych spotkań naukowych, które w poprzednim roku akademickim cieszyły się dużym
zainteresowaniem. W imieniu Zarządu Głównego, zapraszam wszystkich zainteresowanych
geomorfologią do uczestnictwa w Zdalnych Wykładów SGP, podczas których zostaną
zaprezentowane nowe, ostatnio publikowane wyniki badań geomorfologicznych, z zakresu różnych
gałęzi geomorfologii. Liczymy, że kontynuacja tej znakomitej idei zaspokoi brak prolongowanych
spotkań i spowoduje szerokie zainteresowanie nowymi tematami badań geomorfologicznych.

Zdalne wykłady będą prowadzone on-line z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Program
wykładów przedstawia poniższa tabela. Linki do poszczególnych wystąpień zostaną wysłane
w terminach bezpośrednio poprzedzających wykłady.

 

Data Godzina Imię i nazwisko Tytuł wystąpienia
19.01.202217:00Prof. dr Sławomir Tulaczyk (University of California)Zobaczyć świat w ziarenku piasku… i paleoklimat Ziemi w okruchach podlodowcowego kalcytu
16.02.202217:00Dr hab. Marek Kasprzak, prof. UWr (UWr, Wrocław)Nowe spojrzenie na problematykę permafrostu na Svalbardzie
16.03.202217:00Prof. dr hab. Jan A. Piotrowski (Aarhus University, Dania; UMK, Toruń)Drenaż subglacjalny lądolodów plejstoceńskich: procesy, osady, formy rzeźby terenu
13.04.202217:00Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień, dr hab. Elżbieta Gorczyca, prof. UJ (UJ, Kraków)Rola ekstremalnych zdarzeń w rozwoju rzeźby górskiej
11.05.202217:0011.05.2022 17:00 Dr hab. Edyta Kalińska, prof. UMK (UMK, Toruń)Jak przekształcane było wybrzeże Bałtyku? Zapis mikroteksturalny ziaren kwarcowych i wiek zdarzeń na przykładach z Estonii, Łotwy i Szwecji.
15.06.202217:0015.06.2022 17:00 Prof. dr hab. Maria Łanczont (UMCS, Lublin)Geomorfologia stosowana w dobie paleolitu