International winter school

W dniach  23-27.01.2022 w Isfahanie odbędzie się International winter school dotyczący oceny procesów krajobrazowych.

Spotkanie skierowane jest do studentów studiów magisterskich i doktoranckich z zakresu nauk o Ziemi i środowisku jak i archeologii. W trakcie trwania szkoły poruszone zostaną zagadnienia: badania zmian użytkowania terenu za pomocą metod teledetekcyjnych, badania spływu powierzchniowego, erozji gleb i ruchów masowych, rekonstrukcji paleokrajobrazów oraz określania przyszłych zmian w krajobrazie. Zajęcia obejmować będą wykłady, laboratoria oraz wycieczkę terenową pokazującą metody terenowe.

Cena 185€ obejmuje opłatę wpisową, obiady, zakwaterowanie i wycieczkę. Szczegóły w komunikacie.