1st Youth Symposium of Peribaltic Working Group

Młodzi badacze z Grupy Perybałtyckiej (INQUA Peribaltic Working Group) zapraszają na Youth Symposium „Geomorphology in Quaternary Research”. Sympozjum odbędzie się 28.06-01.07.2022 r. we Władysławowie Borucinie. Wydarzenie objęte jest patronatem Commission on Terrestrial Processes, Deposits and History, Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich oraz International Association of Geomorphologists. Komunikat w .pdf