Sympozjum “From von Humboldt into the Anthropocene”

W dniach 19-21 lipca w Halle (Niemcy) odbędzie sie sympozjum “From von Humboldt into the Anthropocene”.

W dniach 19-21 lipca w Halle odbędzie sie sympozjum “From von Humboldt into the Anthropocene”.
Wydarzenie w 250 rocznicę urodzin Alexandra von Humboldt’a przedstawi wkład jego badań w geografię, nauki o Ziemi i ekologię globalną. Pokaże także nowe osiągnięcia we wspomnianych dyscyplinach.
Rejestracja oraz szczegółowe informacje oraz dostępne sa pod linkiem.
Humboldt prowadził badania w zakresie geobotaniki, klimatologii, paleontologii, oceanografii, stratygrafii, minearologii, hydrogeologii a także antropopresji, erozji i zmian klimatu. Położył fundamenty pod nowoczesne, zintegrowane podejście Nauki o Ziemi do zrozumienia, charakteryzowania i modelowania czynników sterujących ziemskimi systemami. W czasach obecnych silnie interdyscyplinarne nauki o Ziemi odgrywają centralna rolę w próbach zrozumienia zmian w środowisku naturalnym i w kształtowaniu reakcji na nie.
Sympozjum będzie okazją do spotkania wielu wiodących europejskich badaczy z różnych dyscyplin.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.