Zapraszenie na 9. edycję Ogólnopolskiej Konferencji „GIS w Nauce”

Szanowni Państwo,

zapraszamy na kolejną, już 9. edycję Ogólnopolskiej Konferencji „GIS w Nauce”, która odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2020 r. w Toruniu.
Głównym organizatorem Konferencji jest Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu oraz Katedra Geomatyki i Kartografii.

Konferencja stanowi od blisko 10 lat forum prezentacji badań, wymiany doświadczeń oraz dyskusji badaczy i praktyków wykorzystujących Systemy Informacji Geograficznej (GIS), a reprezentujących różne dyscypliny naukowe i doświadczenie badawcze, tj. zarówno specjalistów, jak i młodych adeptów GIS-u – doktorantów i studentów. Geomorfolodzy od lat są jej czynnymi uczestnikami, jak również współorganizatorami.

W Konferencji wezmą udział również przedstawiciele firm oferujących produkty i świadczących usługi w zakresie GIS.
Wszystkie aktualne informacje o Konferencji oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www.giswnauce.umk.pl

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji dr hab. Paweł Molewski, prof. UMK