Organizacja „Tygodnia geomorfologii”

Szanowni Państwo, Członkowie SGP,

W trakcie pierwszego posiedzenia IAG Council Meeting, które obyło się 19 września 2019 r., podczas regionalnej konferencji w Atenach, podjęto decyzję o organizacji „Tygodnia geomorfologii” w pierwszym tygodniu marca każdego roku. W tygodniu tym mają być promowane konkretne działania związane z geomorfologią, zarówno na poziomie IAG jak i krajowych stowarzyszeń geomorfologów. ,

Pierwszy taki tydzień ma zostać zainicjowany w bieżącym roku, w dniach 2-8 marca. W związku z powyższym Zarząd Główny Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich zachęca wszystkich Państwa i wszystkie ośrodki geomorfologiczne w kraju do podjęcia inicjatywy promocji naszej dziedziny naukowej – jej problematyki badawczej, metod badawczych, znaczenia aplikacyjnego – wśród przedstawicieli innych dziedzin i dyscyplin naukowych, a także wśród osób z poza środowiska akademickiego, w tym przede wszystkim wśród młodzieży szkolnej. Formy tej promocji mogą być bardzo różne – prelekcje popularnonaukowe, pokazy, wystawy, wycieczki, gry edukacyjne i terenowe, konkursy itp. Myślimy, że możliwych form zainteresowania geomorfologią, jako dziedziną wciąż mało docenianą w społeczeństwie jest znacznie więcej i zależą one tylko od Państwa inwencji, możliwości i zaangażowania. Liczymy na odzew ze strony Państwa, w tym przede wszystkim ze strony młodych geomorfologów, a następnie na informacje o zrealizowanych inicjatywach w trakcie pierwszego międzynarodowego „Tygodnia geomorfologii”.

W imieniu
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich
Małgorzata Mazurek