Zaproszenie na XII ZJAZD GEOMORFOLOGÓW POLSKICH

Zapraszam serdecznie do udziału w XII ZJEŹDZIE GEOMORFOLOGÓW POLSKICH pod hasłem Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska. Zjazd odbędzie się w Gdańsku w dniach 9–11 września 2020. Szczegółowe informacje w załączonym I Komunikacie.

Geomorfolodzy z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich zapraszają do uczestnictwa w XII Zjeździe Geomorfologów Polskich, który odbędzie się pod hasłem “Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska”. Główną ideą Zjazdu jest zaprezentowanie najnowszych kierunków badań prowadzonych w polskich ośrodkach geomorfologicznych. Nacisk położony będzie na współczesne procesy geomorfologiczne i ich związek z aktualnie obserwowanymi zmianami środowiska spowodowanymi działalnością człowieka. Zrozumienie tych zagadnień jest podstawą do racjonalnej oceny stanu obecnego i prognozowania przyszłych zmian w krajobrazach Ziemi. Głównie temu poświęcone zostaną sesje planarne, na które zaprosiliśmy wybitnych specjalistów z zagranicznych ośrodków naukowych. Jednakże sesje tematyczne obejmować będą tradycyjnie bardzo szeroki zakres problematyki. Zapraszamy więc wszystkich, którzy chcą zaprezentować wyniki swoich badań dotyczących zarówno procesów współczesnych, jak i zagadnień paleogeograficznych. Zapraszamy również do przedstawienia możliwości stosowania nowych technik pomiarowych i metod analizy wyników w badaniach stricte geomorfologicznych oraz prowadzonych we współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin naukowych. Liczymy, że nasz zjazd będzie prawdziwie interdyscyplinarnym forum wymiany poglądów.