XIV Warsztaty Młodych Geomorfologów

W dniach 27-29 maja 2022 r. odbędą się XIV Warsztaty Młodych Geomorfologów organizowane przez Stowarzyszenie
Geomorfologów Polskich oraz Zakład Geomorfologii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Warsztaty odbędą się w Centrum Szkoleniowo-Edukacyjnym Parku Narodowego Gór Stołowych w Karłowie.

Szczegółowe informacje odnośnie programu Warsztatów i opłat konferencyjnych będą przekazywane w kolejnych komunikatach.