III konferencja „Krajobrazy polarne w warunkach zmian klimatu”

Zapraszamy do udziału w III konferencji „Krajobrazy polarne w warunkach zmian klimatu”, która odbędzie się w dniach 21 – 31.07.2023 (I blok sesji)oraz 29.07.2023 – 07.08.2023 (II blok sesji) na Spitsbergenie. W trakcie wydarzenia planowany jest między innymi pobyt w Stacji Polarnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza „Petuniabukta”.
Konferencja będzie okazją do zapoznania się z aktualnymi kierunkami badań realizowanymi w obszarach polarnych jak i przedstawienia własnych wyników i koncepcji badawczych. Możliwość omówienia tych zagadnień bezpośrednio w terenie będzie także okazją do przyjrzenia się dynamicznym procesom zachodzącym w środowisku polarnym pod wpływem zmian klimatu oraz dyskusji nad przyczynami i skutkami tych zjawisk. Zgłoszenia do 24.03.2023

Zgłoszenie Zaproszenie Informacje