Warsztaty „Metody, techniki i narzędzia analizy zmian w rzeźbie terenu na obszarach miejskich”

Instytut Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Komisja Współczesnych Procesów Geomorfologicznych SGP zapraszają do udziału w warsztatach pt. „Metody, techniki i narzędzia analizy zmian w rzeźbie terenu na obszarach miejskich”. Warsztaty planowane są na 8-9 września 2022 r. Są one skierowane dla członków komisji Współczesnych Procesów Geomorfologicznych SGP oraz geomorfologów, których zainteresowania naukowe obejmują wykorzystanie najnowszych metod, technik i narzędzi badawczych umożliwiających ocenę zmian w rzeźbie terenu na obszarach zurbanizowanych.

Szczegóły w komunikacie.