VII Seminarium Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych

VII Seminarium odbędzie się w dniach 22 – 23 listopada 2018 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem Seminarium jest przedstawienie i przedyskutowanie wyników aktualnie realizowanych prac, a także nowych kierunków badań, w zakresie litogenezy zarówno kopalnych, jak i współczesnych osadów z różnych stref morfoklimatycznych oraz stratygrafii profili utworów czwartorzędowych. Komunikat 1 Karta zgłoszenia