Konferencja naukowa „Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych”

Konferencja odbędzie się w dniach 10-12 września w 50-lecie powołania Zakładu Geomorfologii w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz opublikowania przez Profesora Ludwika Kaszowskiego
pierwszej w Polsce pracy fluwialnej o efektach mnożnik owych. Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników wieloletnich badań geomorfologów, hydrotechników i hydrologówkrakowskich, realizowanych w korytach rzek karpackich.

Komunikat 2 Formularz zgłoszeniowy