Kongres Geografii Polskiej

Pojawiła się nowa wersja komunikatu 2 kongresu wraz z wykazem sesji tematycznych