Sprawozdanie z konferencji Youth Symposium „Geomorphology in Quaternary Research”

W dniach 27.06.2022-01.07.2022 na terenie Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie odbyło się międzynarodowe sympozjum młodych naukowców “Geomorfologia w badaniach Czwartorzędu”. Wydarzenie zostało objęte patronatem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich (SGP), Międzynarodowej Unii Badań Czwartorzędu (INQUA) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Geomorfologów (IAG). W sympozjum uczestniczyło 20 osób z 6 krajów.

Podczas części konferencyjnej wygłoszone zostały referaty wprowadzające: Robert Jan Sokołowski – “Quaternary Stratigraphy of Poland”, Piotr Paweł Woźniak – “Introduction to Pleistocene geology and geomorphology of the northern Poland” i Maurycy Żarczyński – “Research of lake sediments in Polish Lowlands”.  Uczestnicy mieli również okazję zaprezentować wyniki swoich badań podczas sesji naukowej przeznaczonej na ich prezentacje. Części konferencyjnej towarzyszyły specjalistyczne warsztaty: Damian Moskalewicz – „Handheld gamma-ray spectrometry”, Karol Tylmann – „Dating using Terrestrial Cosmogenic Nuclides” oraz Łukasz Elwirski „Microcomputed tomography in Quaternary deposits”. W trakcie sympozjum odbyły się dwie wycieczki terenowe podczas, których uczestnicy zapoznali się z krajobrazami glacjalnymi Pojezierza Kaszubskiego, osadami i paleogeografią Pomorza oraz wynikami badań nad zalewami sztormowymi na wybrzeżu.

Dokładny program konferencji, opis warsztatów i wycieczek terenowych oraz abstrakty uczestników zostały opublikowane w wolnym dostępie – (Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica – Numer Specjalny 2022 – https://czasopisma.uni.lodz.pl/geophysica/index)

W skład komitetu organizacyjnego weszli:

Dr Damian Moskalewicz (przewodniczący), Uniwersytet Gdański
Dr Małgorzata Frydrych (sekretarz), Uniwersytet Łódzki
Dr Ewelina Lipka (skarbnik), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mgr Łukasz Elwirski, Uniwersytet Gdański
Mgr Aleksandra Jobska, Uniwersytet Gdański
Dr Karolina Leszczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Karol Tylmann, Uniwersytet Gdański
Dr Robert Jan Sokołowski, Uniwersytet Gdański
Dr hab. Prof. UG Piotr Paweł Woźniak, Uniwersytet Gdański
Dr Maurycy Żarczyński, Uniwersytet Gdański