Konferencja naukowa „Osad jako źródło informacji o środowiskach sedymentacyjnych”

Mamy przyjemność poinformować, że jest jeszcze możliwość rejestracji uczestników i nadsyłania zgłoszeń referatów lub posterów oraz streszczeń wystąpień w ramach konferencji naukowej „Osad jako źródło informacji o środowiskach sedymentacyjnych” (4–5 listopada 2022 r., Warszawa), dedykowanej prof. dr hab. Elżbietcie Mycielskiej-Dowgiałło z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin Pani Profesor.

Termin rejestracji uczestników i nadsyłania zgłoszeń referatów lub posterów został przesunięty do dnia 15 września 2022, natomiast nadsyłanie streszczeń wystąpień możliwe jest do dnia 10 października 2022.

Jednocześnie ponawiamy zaproszenie do wzięcia udziału w tej Konferencji, która jest bardzo dobrą okazją do spotkania wszystkich badaczy stosujących metody sedymentologiczne. Celem Jubileuszowego spotkania będzie także zaprezentowanie wyników badań osadów z różnych środowisk sedymentacyjnych (m.in.: glacjalnego, fluwialnego, stokowego, eolicznego, jeziornego, litoralnego) oraz dyskusja na temat ich wartości i możliwości interpretacji, jakie wynikają z udoskonalania dotychczas stosowanych metod oraz pojawienia się nowych. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym i uaktualnionym Komunikacie 1.