Zmarł prof. dr hab. Andrzej Karczewski

Szanowni Państwo,

Członkowie Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich,

z przykrością informuję, że w dniu 30 sierpnia 2022 zmarł prof. dr hab. Andrzej Karczewski – geograf i geomorfolog specjalizujący się w problematyce rzeźby glacjalnej oraz rekonstrukcjach paleogeograficznych dotyczących czwartorzędu, Członek – Założyciel i Członek Honorowy Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich.

Prof. Andrzej Karczewski swoją karierę naukową związał z ośrodkiem poznańskim, gdzie m.in. pełnił funkcję prodziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz przez ponad 20 lat kierował Zakładem Geologii Glacjalnej UAM. W swoich pracach badawczych najwięcej miejsca poświęcił charakterystyce osadów lodowcowych i genezie rzeźby na Niżu Środkowoeuropejskim, biorąc między innymi udział w pracach komisji INQUA. Wiele miejsca w swoich publikacjach poświecił problematyce kartowania geomorfologicznego, czego świadectwem są ciągle aktualne i wykorzystywane liczne mapy geomorfologiczne wielu fragmentów Polski (m.in. Nizina Szczecińska i Pojezierze Myśliborskie) czy Spitsbergenu (rejon Hornsundu i Petuniabukty). Część map uzyskała w ostatnich dekadach wznowienia w postaci cyfrowej, przy aktywnym udziale autora w ich reedycji. Prof. Karczewski był również prekursorem badań współczesnych procesów denudacyjnych zachodzących na stokach młodoglacjalnych w okolicach Poznania. Od lat 70. XX wieku włączył się w nurt działań ekspedycyjnych, uczestnicząc wielokrotnie w wyprawach na Kaukaz oraz na Spitsbergen, jako jeden z inicjatorów poznańskiego programu badań polarnych i jego koordynator. W ciągu swojej aktywności akademickiej Profesor Andrzej Karczewski był niestrudzonym dydaktykiem oraz wychowawcą młodzieży, między innymi w ramach prowadzonych przez niego seminariów o zróżnicowanej tematyce geomorfologicznej, fizjograficznej i turystycznej z elementami aplikacyjnymi dla lokalnej gospodarki. Był członkiem Komitetu Badań Polarnych PAN, Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, International Union for Quaternary Research.

Pożegnanie prof. Andrzeja Karczewskiego rozpocznie się Mszą Świętą w kościele Św. Anny w Poznaniu, przy ul. Limanowskiego 13, w poniedziałek 5 września br. o godz. 9:30. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się także 5 września, o godzinie 11:00 na Cmentarzu parafialnym św. Jana Vianneya w Poznaniu przy ul. Lutyckiej.

Cześć Jego pamięci!

Piotr Weckwerth

Prezes SGP