Zaproszenie na Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe

Komitet Naukowy oraz Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium pt. „GLACJAŁ I PERYGLACJAŁ EUROPY ŚRODKOWEJ”. Celem spotkania będzie prezentacja najnowszych badań dotyczących:

  • litologii i stratygrafii osadów glacigenicznych i peryglacjalnych,
  • lessów i innych utworów pylastych,
  • geomorfologii i paleogeografii czwartorzędu,
  • geoarcheologii

Seminarium dedykowane Prof. M. Łanczont – Członka Honorowego SGP – z okazji Jubileuszu Jej pracy zawodowej odbędzie się w dniach 24-25 września 2020 w Lublinie. W załączeniu komunikat wraz z formularzem zgłoszeniowym.