Ogólnopolska konferencja naukowa “Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej konferencji naukowej “Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja” organizowanej pod patronatem JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej. Konferencja odbędzie się w dniach 1 – 2 grudnia 2022 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Organizując tę konferencję chcemy uczcić dwa jubileusze:
20-lecia studiów geoinformacyjnych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu oraz,
70 rocznicę urodzin prof. dr hab. Zbigniewa Zwolińskiego, inicjatora powołania studiów geoinformacyjnych na specjalności i kierunku.
Szczegółowe informacje na temat Konferencji dostępne są na stronie internetowej: https://geoinformacja20uam.pl/ , która na bieżąco jest aktualizowana o nowe informacje.

Cel Konferencji
Głównym celem konferencji jest wymiana idei oraz doświadczeń w zakresie aktualnych i nowych kierunków rozwoju geoinformacji na polu nauki, edukacji oraz zastosowań praktycznych w biznesie i administracji.

Sesja specjalna “GIS w geomorfologii. Geomorfologia bez GIS?”
W trakcie konferencji odbędzie się również sesja specjalna “GIS w geomorfologii. Geomorfologia bez GIS?”, której głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. Celem sesji jest zaprezentowanie zastosowań systemów informacji geograficznej w zakresie analizy rzeźby powierzchni Ziemi i procesów ją kształtujących. Sesja ta jest dedykowana prof. Z.Zwolińskiemu ze względu na jego „geomorfologiczne korzenie” i ciągłą aktywność w tej dyscyplinie.

Rejestracja na Konferencję
Termin przesłania zgłoszenia: 31 sierpnia 2022
Link do rejestracji: https://forms.office.com/r/TmB5XMwJyf
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania wystąpień (referatów lub posterów) przedstawiających:
podsumowanie dotychczasowych trendów rozwoju geoinformacji w Polsce i na świecie oraz wskazanie najbardziej obiecujących kierunków jej zmian w bliższej i dalszej przyszłości;
opracowanie i zastosowanie nowych metod, zbiorów danych przestrzennych oraz nowatorskich podejść w zakresie geoinformacji do rozwiązywania problemów w różnych dziedzinach działalności badawczej i praktycznej;
nowe zastosowania systemów informacji geograficznej w różnych dziedzinach;
aplikacje systemów informacji geograficznej w zakresie analizy rzeźby powierzchni Ziemi i procesów ją kształtujących (Sesja specjalna “GIS w geomorfologii. Geomorfologia bez GIS?”).
Po konferencji będzie możliwość opublikowania artykułu w jednym z wybranych polskich czasopism. Szczegóły zostaną podane na stronie internetowej konferencji.

Warsztaty
Po zakończeniu Konferencji, w piątek (2.12, 15.30-18.00) oraz sobotę (3.12, 9.00-17.00) odbędą się warsztaty. Zaplanowane zostało 6 warsztatów podzielonych na dwa bloki tematyczne – Systemy obserwacyjne Ziemi, w tym wykorzystanie ich w geomorfologii oraz Geoinformatyka. Szczegółowe informacje nt. warsztatów znajdują się na stronie https://geoinformacja20uam.pl/warsztaty/

Opłaty i terminy
do 31.08.2022 – wysłanie formularza zgłoszeniowego (https://forms.office.com/r/TmB5XMwJyf) z tytułem, formą wystąpienia oraz krótkim streszczeniem (do 300 słów)
do 15.09.2022 – informacja o akceptacji zgłoszenia
do 15.10.2022 – wpłata opłaty konferencyjnej
do 15.10.2022 – rejestracja na warsztaty oraz wniesienie opłaty za warsztaty.

Opłata konferencyjna
Opłata konferencyjna obejmuje: przerwy kawowe, 2 lunche oraz materiały konferencyjne.
Opłata konferencyjna za udział jednej osoby wynosi:
450 zł* / 550 zł** – Opłata konferencyjna
350 zł* / 450 zł** – Opłata konferencyjna dla doktorantów, studentów i emerytów
150 zł* / 200 zł** – Spotkanie towarzyskie
30 zł – Udział w 1 warsztacie
*opłata wniesiona do 15.10.2022
** opłata wniesiona po 15.10.2022
Ze względu na dynamicznie zmieniające się koszty obsługi konferencji spowodowane wzrastająca inflacją zmuszeni jesteśmy do rygorystycznego przestrzegania terminów wniesienia opłat konferencyjnych. Uprzejmie prosimy o terminowe regulowanie opłaty.

Opłaty konferencyjnej za udział w Konferencji należy dokonać do 15 października 2022 r. na konto:
Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, ul. B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
Santander Bank Polska
nr 65 1090 1359 0000 0000 3501 8623
w tytule przelewu proszę podać 20lat Geoinformacji, Imię i nazwisko wpłacającego
W razie pytań, prosimy o kontakt na email geoinformacja@amu.edu.pl

Serdecznie zapraszamy,
W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
dr hab. Anna Dmowska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego